Arbetslivsinstitutet

Byte av yrke chans för långtidssjukskrivna - dilemma för många att vara ärlig om hälsan

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 10:13 CEST

Att byta arbete eller yrke tycks vara ett viktigt medel för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet. Men ett dilemma är att många långtidssjukskrivna hamnat i en situation där de brottas med frågan om hur ärliga de kan vara om sitt hälsotillstånd när de söker arbete och ska presentera sig för en ny arbetsgivare.

Det visar en ny studie från Arbetslivsinstitutet, På väg - En kvalitativ studie av arbete, långtidssjukskrivning och rörlighet som publiceras i dag.

– Mitt i en lång sjukskrivning är det ett stort steg för den enskilde att byta arbete. Oftast finns en hård konkurrens om lediga arbeten så chanserna att få ett annat arbete där ens arbetsförmåga kan komma till bruk är inte alltid så goda, säger professor Gunnar Aronsson på Arbetslivsinstitutet.

I en intervjustudie på 20 deltagare ingick personer som, i syfte att återkomma i arbete, påbörjat ett samarbete med vägledare vid en arbetsgivarring i Stockholm. Två typer av arbetskrav dominerade som sjukskrivningsorsak. Det ena var arbeten med oflexibla arbetskrav, med små eller inga möjligheter till anpassning. Det andra var gränslösa arbetskrav med otydliga arbetsåtaganden.

Individerna i den förstnämnda gruppen hade mest fysiska besvär medan den andra gruppen dominerades av sjukskrivningar för stress och psykiska besvär. Individerna använder olika strategier för att kunna fortsätta arbeta trots ohälsoproblem.

– Ett svårt dilemma inför ett nytt arbete och en ny arbetsgivare är för många hur öppen man kan vara om sina hälsoproblem. Att berätta allt kan betyda att man är utan chans att få jobbet - att inte berätta ökar chansen att få jobbet men att man sedan möts av arbetsuppgifter och krav som man får svårt att hantera, säger Gunnar Aronsson.


Frågor: Gunnar Aronsson, 08-619 6944, 070-571 7083, gunnar.aronsson@abetslivsinstitutet.se

Läs hela rapporten: www.arbetslivsinstitutet.se


Pressekreterare Judit Hadnagy
Telefon 08 - 619 67 21, 070 - 533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se