Novestra AB

Bytek Systems nytt portföljbolag i Novestra

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 14:16 CEST

I samband med en förestående lansering av en ny mjukvaruprodukt för bredbands-marknaden har AB Novestra träffat ett avtal om förvärv av 20 procent av aktierna
i Bytek Systems AB. Novestra, som har arbetat med strategiska frågor i bolaget en
längre tid, har erhållit aktierna till nominellt värde. Både Peter Ekelund och
Theodor Dalenson kommer att ta plats i Bytek Systems AB:s styrelse.

Bytek Systems har utvecklat och patentskyddat ett system för säker kommunikation och lagring av data inom ramen för privata nätverk. Bolaget räknar med att under de närmaste sex till tolv månaderna licensiera produkterna till nordiska bredbandsoperatörer samtidigt som initiativ redan har tagits för att få ut bolagets huvudprodukt på den amerikanska marknaden. Testlansering av produkten kommer att ske i Sverige i november.

”Bytek Systems har en av de mest intressanta produkterna, som vi har sett inom det här området. Det är många års forsknings- och utvecklingsarbete, som nu går in i en kommersialiseringsfas. Det skall bli oerhört spännande att se hur produkterna kommer att mottagas av de potentiella kunderna, som består av såväl mindre och medelstora företag som privata användare”, säger Novestras VD,Peter Ekelund.

”Jag är otroligt nöjd med att ha fått med en partner såsom Novestra, som redan sedan tidigare har visat ett stort intresse och engagemang för det vi har arbetat med. Det råder ingen tvekan om att våra förutsättningar för att lyckas kommersiellt avsevärt ökar i och med det stöd i såväl strategiska som operativa frågor, som vi får av Novestra”, säger Bytek Systems grundare och VD, Dani Duroj.

För ytterligare information kontakta:
Peter Ekelund, VD, AB Novestra, Tel. 08-545 017 50
Dani Duroj, VD, Bytek Systems AB, Tel. 08-27 45 89


Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Bytek Systems AB, Explorica, Inc., FLEXbridge Technologies, LLC, IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group AB (publ), MyPublisher, Inc.,
Netsurvey AB, Pergo AB (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten
Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com .