Statistiska centralbyrån, SCB

Byten av elleverantör under 2006: Allt fler hushåll byter elleverantör

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:15 CET

Allt fler kunder byter elleverantör genom aktivt val. För hushållskunder ökade antalet byten med 18 procent under år 2006 jämfört med året innan. Särskilt under andra halvåret ökade antalet byten starkt. I december var ökningen hela 42 procent. Orsaken kan vara ökad marknadsföring från elhandelsföretagen och det höga elpriset under 2006.

För elkunder med andra avtal, främst företag, ökade antalet byten i lägre grad, med 12 procent jämfört med året innan. Antalet byten totalt under 2006 uppgick till 401 000 och utgör cirka åtta procent av de cirka 5,2 miljoner uttagspunkter för el (elabonnemang) som finns i Sverige.

Fördelat på kundkategori utgjordes bytena av 341 200 (85 procent) elkunder med hushållsavtal och 59 700 (15 procent) elkunder med andra avtal. Årsvolymen el för de avtal som bytts beräknas till 12 444 GWh (miljoner kWh) vilket utgör nästan nio procent av all elförbrukning under 2006 (ca 146 000 GWh). Volymen för de hushållsavtal som har bytts beräknas till 3 399 GWh vilket ger en genomsnittlig årsvolym på 9 960 kWh per hushållsavtal.

Statistiken baseras på den månatliga undersökning av administrerade elleverantörsbyten, som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten.


Byten av elleverantörer, fördelat på år. Preliminär statistik finns på http://www.scb.se/templates/pressinfo____193193.asp


Om undersökningen
Undersökningen om byten av elleverantörer ingår i den månatliga elstatistiken som produceras av SCB på uppdrag av Statens energimyndighet. Uppgiftslämnare till SCB är företag med nätkoncession, vilka administrerar alla byten av elleverantörer. Endast de byten som gjorts genom elkundens aktiva val av ny elleverantör på befintlig adress ingår i statistiken. Byten i samband med flyttning eller orsakade av förändringar hos elleverantörerna ingår inte. Detta innebär att avtal som har omförhandlats med kundens nuvarande elleverantör inte heller ingår i statistiken.Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats http://www.scb.se/templates/Product____6371.aspStatens energimyndighet
Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Fax 016-544 20 99

Förfrågningar om undersökningen
Anders Jönsson
Tfn 016 - 544 22 56
E-post anders.jonsson@energimyndigheten.se

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för energi, hyror och fastighetsekonomi
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 94

Förfrågningar
Agne Ericsson
Tfn 019 -17 62 59
E-post manel.energi@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.