G5 Entertainment AB

BYTER HANDELSPLATS OCH LISTAS PÅ AKTIETORGET

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:17 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49728(NGM:G5EN MTF)

Byte av handelsplats

G5 Entertainment AB har godkänts för upptagande till handel på Aktietorget.

I samband med att en företrädesemission planeras under perioden 18 september - 2 oktober har styrelsen i G5 Entertainment AB beslutat att byta handelsplats till Aktietorget.

"Flera bolag spelbranschen är redan listade på Aktietorget och vi anser att det är bättre för bolaget att handlas i en miljö med liknande bolag. Vi ser också att en flytt till Aktietorget möjliggör en ökad exponering av bolaget mot aktiemarknadens aktörer genom både nationella och regionala marknadsaktiviteter.", säger VD Vlad Suglobov i en kommentar.

Listning på Aktietorget beräknas till vecka 44. Exakt datum meddelas senare.


Beslut om företrädesemission

Aktieägare i G5 Entertainment AB (publ) har kallats till extra bolagsstämma måndagen den 8 september 2008 för att fatta beslut om att genomföra en företrädesemission.


Tidplan för nyemission

Nyemissionen kommer att följa nedanstående tidplan:

9 september 2008 - Sista dag G5 Entertainment AB:s aktier handlas inklusive rätt till deltagande i nyemissionen

10 september 2008 - Första dag G5 Entertainment AB:s aktier handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen.

12 september 2008 - Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, det vill säga de aktieägare som är registrerade som ägare denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

18 september 2008 - Första dag för teckning och betalning av aktier. Första dag för handel i teckningsrätter och betalda tecknade aktier. Informationsmemorandum offentliggörs.

29 september 2008 - Sista dag för handel i teckningsrätter.

2 oktober 2008 - Sista dag för teckning och betalning av nya aktier.

Omkring 8 oktober 2008 - Pressmeddelande om preliminär anslutningsgrad i nyemissionen.

Ett informationsmemorandum med villkoren för nyemissionen samt information om bolaget och dess finansiella ställning kommer finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast den 18 september 2008. Informationsmemorandumet kommer även att skickas till aktieägare registrerade hos VPC AB per den 12 september 2008.


Mer information kan hittas på www.g5e.se.

För ytterligare information kontakta

Vlad Suglobov
VD, G5 Entertainment AB (publ)
investor@g5e.se


Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment producerar högkvalitativa innovativa mobilspel åt världens ledande förlag och utvecklar lösningar för operatörer av trådlösa nätverk, innehållsleverantörer och mediaföretag. Bland G5:s kunder finns globala företag som EA Mobile, THQ Wireless, och Konami Digital Entertainment, och lokala spjutspetsföretag som de ryska operatörerna av trådlösa nätverk VimpelCom och Skylink. G5 vars spelutveckling sker i Moskva och Kharkiv har producerat mobilspel som bygger på globala varumärken som The Simpsons, Star Wars, Sims 2 och Pirates of the Caribbean. G5:s strategi är att erbjuda utveckling av högsta kvalitet till världens ledande företag och att producera framstående originalspel och produkter. Företagets målsättning är att bli världsledande inom utveckling av mobilspel och nerladdningsbara pc-spel. Företagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet G5EN.


G5 Entertainment är världens ledande studio för mobilspelsutveckling och arbetar med toppförlag på deras mest efterlängtade mobilspel, vilka baseras på stora film- och spelvarumärken. Företaget producerar och licensierar även mobiltjänster för ryska operatörer av trådlösa nätverk, och expanderar mot utvecklandet av nedladdningsbara mindre spel till andra plattformar än mobil. Företagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet G5EN.