Universitetssjukhuset i Lund

Bytte strejkande hjärtlungmaskin under operation

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 11:44 CET

Mitt under operationen av den 17-åringe pojkens hjärta tvingades operationsteamet byta ut en strejkande hjärtlungmaskin. Pojken klarade sig utan några tecken på hjärnskada.

Chefläkare Eva Ranklev anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen.

17-åringen opererades redan som nyfödd för ett medfött hjärtfel. Under det senaste året försämrades han och lades därför in för operation av en medfödd förträngning mellan hjärtkammaren och lungartären (pulmonalisstenos).

Under operationen uppstår plötsligt akuta problem med hjärtlungmaskinen vilket leder till att blodcirkulationen inte fungerar. Under ett tiotal minuter har patienten ett mycket lågt blodtryck och intensiva livräddande insatser sätts in.

Hjärtlungmaskinen byts ut utan att operationen behöver avbrytas.

Undersökningen de närmaste dagarna efter operationen visar att den 17-årige pojken inte drabbats av någon neurologisk skada på grund av händelsen. Men eftersom han utsattes för en allvarlig risk anmäler chefläkaren händelsen till Socialstyrelsen.


Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar.

De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse. Jag bifogar därför chefläkare Eva Ranklevs anmälan till Socialstyrelsen.


Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.