Centerpartiet

C: ”En flygstrategi utan att problematisera den brännande flygskatten är fegt”

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 12:58 CET

Idag höll infrastrukturminister Anna Johansson pressträff om regeringens flygstrategi.

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för Centerpartiet, är skarpt kritisk.

– Det är obegripligt att Anna Johansson håller pressträff om framtiden för svensk flyg utan att på djupet problematisera om den nu aktuella flygskatten. Konsekvenserna av denna skatt är för stora för att, som regeringen nu gör, fega ur från frågan. Det är ett dyrt och destruktivt förslag som tyvärr inte kommer sänka utsläppen. Den kommer enbart öka kostnaderna för vanligt folk och flytta flygtrafik utanför Sverige, till exempelvis Köpenhamn, säger Anders Åkesson.

– Vi måste komma ihåg att den flygskatt som regeringen föreslagit, och nu verkar vilja gå vidare med, inte heller är en effektiv miljöåtgärd och gynnar inte heller svensk konkurrenskraft. Att alla transportslag ska bära sina egna miljökostnader är viktigt för Centerpartiet men då förordar vi en internationell och klimateffektiv insats. Exempelvis den internationella CO2-skatt på flyget som är på gång är ett viktigt steg mot ett bättre klimat utan att det drabbar Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder, säger Anders Åkesson.

– Det är bra att strategin tar upp de regionala/icke statliga flygplatsernas problem med att få ekonomin i balans men strategin i övrigt fokuserar enbart på de tio statliga flygplatserna, inte på de 36 regionala. Därmed missar man ”hela landet-perspektivet” där ju flyget fyller en viktig roll. Sveriges stora avstånd gör att vi är helt beroende av fungerande flyg och möjlighet för människor att lätt kunna ta sig både inom landet och ut i världen. De regionala flygplatserna binder samman Sverige och skapar jobbmöjligheter, säger Anders Åkesson.

– Ser man till de frågor som har stor bäring på svenskt flyg, kan man inte som ansvarigt statsråd bara gå förbi flygskatten eller de regionala flygen. Därför ser vi inte flygstrategin som komplett. Gör om och gör rätt är vårt råd till Anna Johansson, säger Anders Åkesson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.