Centerpartiet

C: Fler NO- och tekniklärare för fler framgångsrika företag

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 17:19 CEST

Bristen på NO- och tekniklärare är ett bekymmer i Sverige. Det påverkar våra elever, skolan och Sveriges konkurrenskraft framåt, när det saknas kunskap om exempelvis programmering. Centerpartiet vill skapa nya karriärvägar för att möta bristen på NO- och tekniklärare.

En grundförutsättning för framgångsrika svenska teknikföretag är tillgången på kompetenta NO- och tekniklärare.

– För få skickliga lärare i NO och teknik i skolan leder till dubbelbestraffning. För det första slår det mot skolan och elevernas möjlighet att få en bred och god utbildning. För det andra hotar det Sveriges konkurrenskraft när tillgången till kompetens minskar, säger Annie Lööf.

För att kunna påskynda processen med att få fram fler lärare inom NO och teknik behöver vi öka attraktiviteten för yrket.

– Det handlar om att skapa fler tydliga karriärvägar för lärarna. Exempelvis vill vi inrätta en ny tjänst för NO- och tekniklärare där en del av tjänsten är förlagd på skolan och den andra delen i näringslivet eller inom akademin, säger Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson.

– Ska vi snabbt få in fler kompetenta personer som NO- och tekniklärare i skolans värld krävs nya vägar in. Det måste bli lättare för människor med rätt kompetensprofil att byta bana och gå över till läraryrket. Vi vill därför inrätta snabbspår till läraryrket för de med andra typer av högskoleutbildning inom NO- och teknik, exempelvis högskoleingenjörer, säger Annie Lööf.

– Vi vill även avlasta befintliga lärare från administration med etableringen av lärarassistenter. Det skulle skapa mer tid för undervisning och öka attraktiviteten att söka sig till läraryrket, exempelvis inom NO och teknik, säger Ulrika Carlsson.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.