Centerpartiet

C-förslag får genomslag i Alliansen

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 10:03 CEST

Förra veckan föreslog Centerpartiet en ny brottsrubricering om våld mot alarmeringstjänstpersonal och att hindrande av utryckning kriminaliseras.

I dag samlas Alliansen gemensamt runt flera förslag för ökad trygghet i hela landet.

- Jag är glad över att Alliansen idag kan presentera gemensamma förslag för hur vi kan öka tryggheten i hela landet, säger Annie Lööf.


I dag har Alliansen gemensamt föreslagit:

 • Fler poliser och bättre möjligheter för polisen att bekämpa brott
 • Utöka polisen med minst 2 000 fram till år 2020. Rikta satsningen mot de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och där otryggheten är som störst.
 • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal
 • Gör våld mot tjänsteman till ett eget brott där straffet är minst sex månaders fängelse. Ge fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, starkare rättsliga skydd mot angrepp. Alliansen vill också införa ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal.
 • Bättre möjligheter för polisen att fokusera på brottsbekämpning
 • Avsätt minst 100 miljoner kronor per år från och med 2017 till en satsning på fler civilanställda hos Polismyndigheten. Utred också om beredskapspolisen bör återinförs för att förstärka den ordinarie polisverksamheten vid särskilda behov.
 • Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning
 • Inför en straffskärpning där brott så som stenkastning mot polisen och andra angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner leder till skärpta straff. Kriminalisera också hindrandet av utryckning.

  Fler av förslagen ligger helt i linje med vad Centerpartiet tidigare föreslagit.

  - Jag är glad över att Alliansen idag kan presentera gemensamma förslag för hur vi kan öka tryggheten i hela landet. För såväl medborgare som de som arbetar inom polis, räddningstjänst och sjukvård, säger Annie Lööf.

  Förra torsdagen föreslog Centerpartiet att straffen för attacker mot blåljuspersonal och hindrande av utryckning.

  - Det våld vi ser mot polis och annan blåljuspersonal runt om i landet är helt oacceptabelt. Centerpartiet har tidigare varit ute kring att vi vill öka tryggheten för all blåljuspersonal och det är glädjande att hela Alliansen idag kan visa att vi står bakom detta, säger Annie Lööf.

  - Idag skiljer sig det juridiska skyddet åt mellan polis och exempelvis ambulanspersonal, trots att de verkar i samma miljöer och trots att de utför ett minst lika viktigt uppdrag. Vi vill ge dessa grupper ett likvärdigt skydd genom detta nya brott, säger Annie Lööf.

  Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.