Centerpartiet

C: ”Förstatligande av järnvägsunderhåll är fel väg att gå”

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 14:36 CET

Regeringen beslutade idag att Trafikverket ska stärka sin kontroll på upphandlat underhåll av järnvägen.

Beslutet får inte innebära ett första steg till att åter förstatliga järnvägsunderhållet, det vore att gå stick i stäv med en rekommendation från en statlig utredning.

- En effektivare lösning för järnvägsunderhåll är att lyssna på experterna, säger Anders Åkesson (C).

Beslutet innebär att Trafikverket snarast ska genomföra åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll.

- Det som riskerar ligga i förlängning av detta beslut är ett rent förstatligande av underhållet. Det är i så fall rakt i motsats mot vad en enig statlig utredning för högre effektivitet av järnvägsnätet, under ledning av professor Gunnar Alexandersson rekommenderade så sent som år 2015, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson.

Trafikverket ska även följa upp sitt uppdrag.

- Att Trafikverket har kontroll över gjorda beställningar och att de utförs är en självklarhet och rimligen inget infrastrukturministern behöver fatta särskilda beslut om, säger Anders Åkesson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.