Centerpartiet

C: Inför ett producentansvar för kläder och textil

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 12:51 CEST

Naturvårdsverket har gått ut med att dagens klädjättar bryter mot lagen när de samlar in kläder och textiler. Regeringen tvekar fortfarande kring förslagen för att förbättra situationen. För Centerpartiet är det tydligt att det krävs ett producentansvar. Principen är att det är förorenaren som betalar. Dessutom har även branschen efterfrågat ett producentansvar.

- Beskedet om att klädkedjor och hemtextilbutiker bryter mot lagen är vansinnigt och visar nu tydligt att regeringen behöver sätta ner foten snabbt. De har redan skjutit upp tiden för uppdraget. Centerpartiet kräver att ett producentansvar införs för att tydliggöra kraven och rollerna, mellan myndigheter och branschen, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Naturvårdsverket menar i sin utredning att dagens klädjättar bryter mot lagen när de samlar in kläder själva för att de inte fått ett uppdrag från kommunerna först. Branschen tolkar annorlunda eftersom de inte ser det insamlade som avfall men som resurs.

- Med utredningen inskickad till miljödepartementet hoppas vi att regeringen kan ge ett tydligt besked om hur de tänker agera nu. Miljöminister Karolina Skog kan inte fortsätta vela. Ju tidigare beskedet kommer desto tidigare vet branschen vad som gäller. Ett tydligt producentansvar gör att branschen vet vad som gäller. Det är även något som efterfrågats. Vi vill inte att branschen återigen hamnar i ett osäkert tillstånd där de inte vet vad som krävs av dem, säger Kristina Yngwe.

Kläder och textiler som inte tas om hand riskerar att hamna i naturen. Centerpartiet vill undvika att kemikalier kommer ut i kretsloppen och då krävs att det finns ett tydligt ansvar.

- Producentansvar ger tydligt incitament för återvinning och skapar möjlighet till innovation kring att återvinna textil på nya sätt, säger hon. Problemet är också att det här är en resurs som inte återanvänds eller återvinns. Det måste även bli lättare som konsument att veta hur kläder tas om hand eller var man återvinner kläder och textiler, säger Kristina Yngwe.

- Viktigt att poängtera är att vi vill att det fortsatt ska finnas ett system för second hand, och att regler måste utformas så det är möjligt, säger Kristina Yngwe.

En lång olika kemikalier används i klädtillverkning. Exempelvis bly, som är nervskadande, förekommer när kläder färgas. Farliga ämnen förekommer genom hela tillverkningsprocessen. Kasserade kläder som slängs i sopor och inte återvinns på ett korrekt sätt bidrar till att farliga kemikalier sprids.

- Centerpartiet tog redan år 2014 fram en rapport om hur man kan minska mängden gifter i textiler. Allt detta och mycket annat utmynnade i uppdraget till Naturvårdsverket hösten 2014. Utgångspunkten för vårt förslag är principen att det är förorenaren som betalar. Här hoppas vi att nuvarande regering kan fortsätta det arbete som inleddes av den förra centerpartistiska miljöministern Lena Ek, och se de möjligheter som finns för att nå målet om giftfria kläder och hållbar konsumtion, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.