Centerpartiet

(C)-kommentar till "Signalspaning för polisiära behov"

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 13:07 CEST

Utredaren Anders Eriksson har idag överlämnat betänkandet angående utredningen om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov (SOU 2009:66) till justitieminister Beatrice Ask. Annie Johansson, riksdagsledamot och integritetspolitisk talesperson för Centerpartiet, har varit ledamot i den referensgrupp som varit knuten till Anders Eriksson.

Annie Johansson ställer sig bakom de delar som rör polisens behov av signalspaning i underrättelsesyfte, det ligger i linje med den 15-punktsöverenskommelse som Alliansen nådde förra året. Men hon ställer sig inte bakom signalspaning i brottsbekämpande verksamhet.

- Det är viktigt att Säkerhetspolisen har verktyg och muskler till en god underrättelseinhämtning för att kunna förebygga brott, men det får bara ske vid utrikes förhållanden och vid vissa givna syften, såsom allvarliga hot mot rikets säkerhet.

- Jag är mycket tveksam till den del där polisen ska få använda signalspaning som ett nytt hemligt tvångsmedel vid brottsbekämpande verksamhet. I ljuset av den integritetsdebatt som varit är det otänkbart att Centerpartiet ställer sig bakom att signalspaning dessutom ska få användas för att plocka fram bevis under en förundersökning.

- Jag ställer mig bakom att det är FRA som blir den myndighet som utför signalspaningen, jag vill inte bygga upp ytterligare en övervakningsmyndighet.

Vi kommer nu noga lyssna in remissinstansernas synpunkter innan det partipolitiska arbetet tar vid för hur Centerpartiet i detalj ska ställa sig i att avgränsa polisens möjlighet till signalspaning.


________________________________________
För mer information kontakta:
Annie Johansson 0708-29 15 22
Emma Eriksson, pressekreterare 070-104 16 95


Emma Eriksson
Pressekreterare
Centerpartiets riksdagskansli
070-1041695
08-7865936