Centerpartiet

C kommenterar ny klimatlag: ”Välkommet men det verkliga arbetet återstår”

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 13:31 CET

Idag höll regeringen pressträff med anledning av ny klimatlag som införs i Sverige.

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson kommenterar.

- Det är både efterlängtat och tillfredställande att det nu införs en ny klimatlag för Sverige. Det här har vi i Centerpartiet arbetat länge för men att utsläppen ökar under regeringens tid oroar, säger Rickard Nordin.

Arbetet bygger på det som inleddes under Alliansregeringen, genom klimat- och energiöverenskommelsen från 2008-2009. De tidigare centerpartistiska miljöministrarna Anderas Carlgren och Lena Ek låg bakom flera uppdrag och utredningar. Samtidigt är det oroande att statistiken från SCB visar att utsläppen av växthusgaser ökar även tredje kvartalet 2016.

- Utsläppen ökar till och med mer än den ekonomiska tillväxten under den nya regeringens tid. På Alliansens tid var det tvärtom, tillväxten ökade men utsläppen minskade. Det som är extra oroväckande är att många av regeringens utlovade åtgärder har uteblivit. De har i vissa fall till och med motarbetat mål som miljömålsberedningen kommit överens om. Exempelvis har de infört en solskatt på förnybar solel, höjt skatten på förnybara drivmedel, kommit med sena och oklara besked om transportsektorn, säger Rickard Nordin.

Konsekvenserna är synliga och SCB-siffrorna är tydliga. De visar att utsläppen ökar, särskilt från transportsektorn och takten i installationerna av solel avtar, enligt Energimyndigheten.

- Centerpartiet har istället konkreta förslag för att blanda in mer förnybart för alla direkt vid pumpen, att införa premie vid bilköp och möjligheter för kommuner att bestämma om miljözoner och miljöbilsparkering, säger Rickard Nordin.

En annan viktig del i miljömålsberedningens betänkande är att skogen och de gröna näringarna ska bidra till ett biobaserat samhälle.

- Här leder regeringens oklara besked till stor osäkerhet och hotar inte bara enskilda skogsägares inkomster och försörjning, utan även en mycket viktig del av svensk export. Det som är en viktig grund för en grön omställning. Då behöver de råvaror som finns i den svenska skogen tas tillvara bättre. Dessa företag och näringar behöver inte få mer krångel, dyrare regler eller kilometerskatt. Nu gäller det att lagarna genomförs för att målen ska nås. Här kommer Centerpartiet fortsätta att driva på för grön skatteväxling och att de gröna näringarna och den biobaserade ekonomins konkurrenskraft stärks, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.