Centerpartiet

C kommenterar nya förslag gällande premiepensionen

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 17:47 CEST

Idag redovisade Pensionsmyndigheten regeringens uppdrag om ”Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen”. Solveig Zander, Centerpartiets talesperson för socialförsäkringsfrågor, kommenterar:

– Jag tycker att inriktningen är bra och speglar väl det riksdagens pensionsgrupp sagt om systemets behov. Det handlar om att förstärka skyddet för konsumenter, öka pålitligheten och transparensen och kvalitetssäkra så att vi kommer ifrån de oseriösa aktörerna.

– Det är positivt att utredningen föreslår att vi fortsatt har en mångfald av fonder att välja mellan. Dessa får samtidigt ökade krav, vilka är två viktiga delar för Centerpartiet. Det leder till ett öppet system med mer seriösa aktörer. Både kapitalkrav och maxkrav på förvaltat kapital från Premiepensionen är en god början.

– Målet är att återskapa förtroendet för pensionssystemet som berör oss alla. Pensionärer ska inte drabbas av oseriösa aktörer och ingen ska bli lurad. Nu gäller det att vi får detta på plats så snart som möjligt för att hindra fler incidenter där skattebetalarna drabbas.  

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.