Centerpartiet

C kräver besked om vård till papperslösa

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 13:16 CEST

Under våren 2008 fördes en intensiv debatt kring rätten till sjukvård för papperslösa och Migrationsministern lovade att utreda frågan och återkomma med en lösning redan under hösten. Idag debatteras regeringens skrivelse om den svenska migrationspolitiken (skr. 2008/09:33) och frågan om vård för papperlösa har ännu inte fått någon lösning. Centerpartiets landstingsråd i Stockholms läns landsting kräver nu tillsammans med Centerpartiet i Stockholms stad och Centerpartiets ungdomsförbund att regeringen agerar för att säkerställa en god tillgång till vård för de personer som idag lever i Sverige som papperslösa.

Sverige har tidigare kritiserats i en FN-rapport för att vi inte lever upp till våra internationella åtaganden. Tillgången till vård är en mänsklig rättigheter och därför inte i första hand en fråga om ekonomi utan en fråga om ideologi och människosyn. Många landsting har redan idag ett bra arbete i dessa frågor men det behövs även ett tydligt statligt ansvarstagande för att Sverige skall leva upp till de krav som man med rätta kan ställa på en modern liberal demokrati när det gäller skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter.


Gustav Andersson, landstingsråd (C), Stockholms län landsting
Per Ankersjö, distriktsordförande, Centerpartiet Stockholms stad
Magnus Andersson, förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbundKontaktuppgifter

Centerpartiets landstingskansli, Stockholms län
Telefon: 08 - 737 41 69, alt 070 -737 41 69
E-post: gustav.andersson@politik.sll.se

Centerpartiet Stockholms stad
Telefon: 076-12 29 450
E-post: per.ankersjo@centerpartiet.se

Centerpartiets ungdomsförbund
Telefon: 070-20 10~434
E-post: magnus.andersson@centerpartiet.se