Centerpartiet

C kräver svar av miljöministern: ”Anser du att klädbutikers insamling av kläder är olagligt?”

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 12:31 CET

Svenska Dagbladet uppmärksammade nyligen Naturvårdsverkets utredning som säger att kläd- och textilbutiker bryter mot lagen när de samlar in kläder och textiler. Centerpartiets miljöpolitiska talesperson, Kristina Yngwe, tycker att det är vansinnigt att det är på det viset. En interpellation är därför inskickad till ansvariga miljöministern Karolina Skog.

2014 beslutade Alliansregeringen att ge Naturvårdsverket i uppgift att utreda förutsättningarna för ökad insamling och ett producentansvar för textilier. Uppdraget redovisades den 26 september. Men i väntan på att utredningen skulle bli klar har flera företag redan idag börjat erbjuda konsumenter ersättning när de lämnar in uttjänta textilier.

– Det är mycket bekymmersamt att Naturvårdsverket, i samband med att man överlämnade rapporten, konstaterade att dessa företags frivilliga producentansvar bryter mot dagens regler och i praktiken är olaglig. Det är helt absurt att företag som frivilligt tar ett utökat miljöansvar skulle vara olagligt, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Med anledning av Naturvårdsverkets besked kräver nu Kristina Yngwe svar från ansvarig minister om hur hon ställer sig i frågan.

– Jag vill veta om miljöministern och regeringen delar Naturvårdsverkets bedömning att dagens frivilliga insamling av uttjänta textilier är olaglig. Jag kommer också ställa frågan om vilka åtgärder regeringen väntas vidta för att förtydliga regelverket så att frivillig insamling kan fortsätta, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet har tidigare krävt att ett producentansvar införs för att tydliggöra kraven och rollerna, mellan myndigheter och branschen.

– Regeringen behöver sätta ner foten snabbt om vad som gäller. Centerpartiet har länge varit ledande i arbetet för att Sverige ska bli mer resurseffektivt och få en cirkulär ekonomi. Vi kräver därför att ett producentansvar införs. Det ger ett tydligt incitament för återvinning och skapar möjlighet till innovation kring att återvinna textil på nya sätt, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.