Centerpartiet

C: ”Låt Riksbanken ansvara för att kontanter kan användas”

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 10:10 CET

Det blir allt svårare att hantera kontanter trots att det fortfarande är ett lagligt betalmedel.

Det påverkar vardagen för många människor och företag i Sverige.

– Så länge vi inte har en fungerande teknik för elektroniska betalningar över hela landet så måste vi ha kontanterna kvar, säger Per Åsling till Dagens Nyheter.

Frågan om kontanter blir alltmer kännbar i samhället i takt med att tillgången minskar.

– Sverige ligger i EU:s bottenliga vad gäller tillgången till bankomater och många bankkontor har helt slutat att hantera kontanter. Jag har träffat människor runt om i landet som drabbas på olika sätt och är olyckliga över utvecklingen. Det är unga och gamla, föreningar, handel och landsbygdsföretag. Just nu är situationen ohållbar, säger Per Åsling (C), ordförande Skatteutskottet.

– Centerpartiet vill att Riksbanken tar ett huvudansvar för hantering av kontanter. Kontanter är fortfarande ett lagligt betalmedel. Det visar inte minst det faktum att man nu håller på att byta ut sedlar och mynt. Vi måste ha ett fungerande system för att hantera kontanter och för att kontanter ska kunna användas som betalmedel i hela landet, avslutar Per Åsling.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.