U&We

C/O City lanserar verktyg för urbana ekosystemtjänster

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2014 06:00 CET

C/O City lanserar verktyg för planerare, arkitekter, byggbolag och byggherrar som gör det enklare att arbeta med ekosystemtjänster. Resultaten inkluderar en handbok om hur ekosystemtjänster kan integreras i planeringen och en databas med fakta om hur vegetation kan minska buller, hantera dagvatten och sänka temperaturen i städer. 

– Efter drygt två års arbete lanserar C/O City verktyg och arbetsmetoder som är anpassade för att användas av aktörer i olika delar av planerings- och byggprocessen. C/O Citys projektresultat är ett steg i arbetet att kunna möta städernas framtida utmaningar, säger Christina Wikberger, projektledare C/O City, Stockholms stad.

Kraftiga regn, värmeböljor och tät stadsbebyggelse kommer att ställa höga krav på hur vi planerar våra städer i framtiden. De multifunktionella, urbana ekosystemtjänsterna har potential att hantera ökande mängder regn och främja biologisk mångfald samtidigt som de skapar hälsosamma miljöer för stadsbor. 

– Översvämningarna augusti i Malmö till exempel, uteblev i stadsdelen Augenstenborg med hjälp av gröna tak, vegetation och smarta regnträdgårdar. Gröna tak kan minska årsavrinningen av dagvatten med 50-75 procent, säger Peter Wrenfelt, U&We, en av initiativtagarna till C/O City. Men vinsterna är många fler, en grön fasad kan minska bullernivån på en innergård med 4 dB (a) och stora träd på gården kan dämpa värmeböljor.

Andra verktyg i C/O City inkluderar en grönytefaktor för den allmänna marken, indikatorer för uppföljning av ekosystemtjänster på olika skalor, hur ekosystemtjänster kan integreras i certifieringssystem och byggnadstekniska aspekter av gröna väggar och tak. Resultaten från projektet lanseras på mässan ”Building Sustainability SGBC14” 10-11 november på Stockholm Waterfront. 


C/O City är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Vinnova. Vi vill inspirera, övertyga, skapa nya verktyg och göra det enkelt att bygga städer där människorna och naturen lever tillsammans. Vi är experter med lång erfarenhet inom våra respektive områden; planering, arkitektur, byggande, teknik och forskning. Dessutom delar vi ett brinnande engagemang för att skapa något nytt och livskraftigt. Något som kan förbättra livskvaliteten för kommande generationer av stadsbor.  C/O City är U&We, Stockholms stad, Malmö stad, NCC, WSP, White arkitekter, Esam, Albaeco, SP och Ekokultur. C/O City samarbetar med ett nätverk av städer, företag, universitet och ideella organisationer i Brasilien. Läs mer på: www.cocity.se  

U&We är en av initiativtagarna till C/O City. U&We är en konsultbyrå för företag och organisationer som vill bidra till en hållbar framtid. Vi kallar oss för Catalyst for Good Business, eftersom vi vill vara en katalysator för affärer som är goda och hållbara både ekonomiskt, i relation till planeten och oss människor. U&We har verkat i närmare två decennier, utgörs av sexton konsulter och har kontor i Sverige och i Brasilien. Se vidare:  www.uandwe.se