FORM/DESIGN CENTER

C/O Illustration

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 13:39 CET

23 mars - 22 april 2012

Sveriges första illustrationsmässa c/o Illustration visar utvalda verk. Medverkar gör ett urval av dagens skickliga illustratörer som vill inspirera besökarna till att interagera och uppleva illustrationens oändliga former.

Verken sträcker sig från tvådimensionellt, tredimensionellt till rörligt. Urvalet som visas på Form/Design Center i Malmö är främst fokuserat kring det interaktiva och syftar till att besökarna ska kunna interagera med verken samt inspireras av ljud, ljus och rörelser.

Utställningenvill i ett större perspektiv även visa illustrationens mångfald och dess oändliga applikationsmöjligheter och lyfta fram verk av alla de kreativa och spännande illustratörer som samtiden har att erbjuda.

Caroline Agné och Pia-Maria Falk är initiativtagare och projektledare för c/o Illustration. Idén till illustrationsmässan (som hölls under våren 2011 på Biblioteksgatan i Stockholm och visade 390 av 90 illustratörers verk) kom till för att de fysiskt ville visa vad illustration är idag, illustration som de ser och inspireras avoch vill förmedla till så många som möjligt.

- Ambitionen med c/o Illustration är att sätta spotlight på illustration, som är ett enormt inspirerande och visuellt kommunikativt uttryck, säger Caroline Agné och Pia-Maria Falk. 

Medverkande Illustratörer:
Amelie Hegardt, Dan Berglund, Emma Hanquist, Gunilla Hagström, Hvass Hannibal, Kyuhyung Cho, Kristofer Ström, Martin Nicolausson, Petter Odevall och Stina Löfgren

Utvalda prints kommer finnas till försäljning.

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Här visas årligen ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.