Centerpartiet

C om medieutredningen: "Finns flera tankefel i det här"

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 15:15 CET

Alice Bah Kuhnke har i dag tagit emot och presenterat medieutredningen.

Centerpartiets representant i utredningens referensgrupp, Anders Åkesson, och Per Lodenius, medie- och kulturpolitisk talesperson, är kritiska till innehållet.


Anders Åkessons kommentarer:

- För mig känns det som att det finns flera tankefel i det här. Jag reagerar direkt på att en nämnd ska sitta och bedöma kvalitet och sortera fram vilka som får stöd eller inte. Det känns väldigt elitistiskt och godtyckligt. Jag ser en väldigt stor risk för protektionism från de som redan är väletablerade, säger Anders Åkesson.

- Jag ställer mig också frågande till att stödets storlek ska bero på hur stora kostnader aktören har, snarare än hur många som faktiskt läser tidningen. Det innebär att man kan få väldigt högt stöd för att producera en dyr produkt som inte efterfrågas. För mig är det tveksamt om man ska hantera medborgarnas pengar på det sättet, säger Anders Åkesson.

Per Lodenius kommentarer:

- Att påstå att oberoendet från staten ökar tycker jag är direkt felaktigt. Det man säger är att utöver juridiska och statistiska krav så ska medierna även förhålla sig till någon typ av värdegrund som är tolkningsbar och där bedömningen kommer göras subjektivt, säger Per Lodenius.

- Det finns även delar som jag ser som positiva. Exempelvis är det bra att göra det enklare för medier som riktar sig mot människor med funktionsnedsättningar att ta del av stödet. Det ligger helt i linje med vad jag själv efterfrågar, säger Per Lodenius.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.