Centerpartiet

C om yttrandefrihetskommiténs betänkande: "Renovering bättre än nybygge"

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 11:45 CEST

I fyra år har arbetet pågått med att försöka ta fram en ny, teknikoberoende grundlag för yttrandefriheten. Resultatet av arbetet har redovisats i sammanlagt tre betänkande. Genom överlämnandet av ”En översyn av tryck- och yttrandefriheten ” till justitieminister Beatrice Ask är uppdraget nu slutfört.

- Centerpartiet står bakom utredningens förslag ”En översyn av tryck- och yttrandefriheten”. En renovering av Tryckfrihetsförordningen, TF, och Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, är bättre än ett nybygge, en helt ny lag, säger Centerpartiets ledamöter Stefan Tornberg och Inger Fredriksson.

- Sverige har en unikt lång tradition av grundlagsskyddad yttrandefrihet. Det är något att vara stolta över. För att garantera en fortsatt stark yttrandefrihet är det viktigt anpassa lagstiftningen till ett modernt samhälle. De förslag som togs fram till en ny yttrandefrihetsgrundlag hade större nackdelar än fördelar, säger Inger Fredriksson.

Utredningen hade även i uppdrag att överväga lagstiftning om integritetskränkningar, vilket utredningen inte föreslår ska införas inom det grundlagsskyddade området.

- Centerpartiet ser stora fördelar med dagens frivilliga system med etiska regler och prövningar av övertramp, som skulle kunna försvagas om lagstiftning infördes. Däremot finns det starka skäl för en generell straffbestämmelse till skydd mot grova personliga kränkningar utanför det grundlagsskyddade området, vilket regeringen bör ta initiativ till, säger Stefan Tornberg.

- Vi hade även önskat se förstärkningar av meddelarskyddet inom den offentliga förvaltningen. Där hann inte kommittén utreda hur meddelarskyddet kan säkras när det nu kommit in fler privata utförare inom den offentliga verksamheten. Därför är det angeläget att regeringen snarast utreder hur meddelarskyddet kan utvidgas till att omfatta anställda i dessa företag. Avslutar Stefan Tornberg och Inger Fredriksson.

 

Kontakt:

Inger Fredriksson, 070-24 26 765

Stefan Tornberg, 070-24 21 711

Centerpartiets pressjour, 08-23 43 20

 

Centerpartiet står för lösningar som är långsiktigt ansvarsfulla för att skapa en hållbar politik för framtiden. Vi vill också öka människors frihet, för vi är övertygade om att lösningar som bygger på att människor bestämmer själva är mer hållbara än de som bygger på detaljstyrning.