Anoto Group AB

C-Pen och mobilkamera utvecklas till mätaravläsare

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 15:29 CEST

Anoto Group (publ) - genom affärsområdet C Technologies - och Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited (noterat på Hongkongbörsen) utvecklar tillsammans en kamera för optisk avläsning av elmätare. I samarbete med Öresundskraft i Helsingborg verifieras konceptet i en pilotinstallation under hösten men redan idag presenteras en optisk teknik för mätaravläsning, som innebär att kommande fjärravläsningsinvesteringar kan sänkas avsevärt.

C Technologies, företaget som utvecklade C-Pen, idag ett affärsområde inom O-listade Anoto Group, Nam Tai Electronic&Electrical Products Limited (Nam Tai EEP), dotterbolag till Nam Tai Electronics Inc (noterat på New York börsen) och en av Kinas ledande kontraktstillverkare av elektroniska produkter utvecklar tillsammans en kamera för optisk avläsning av elmätare. Konceptet verifieras genom en pilotinstallation tillsammans med Öresundskraft i Helsingborg under hösten.

De svenska elnätföretagen förväntas inom en 5-årsperiod investera minst 10 miljarder kronor i system för mätvärdesinsamling. Pilotgruppen kan idag presentera en optisk teknik för mätaravläsning som innebär minst en halvering av dessa kostnader.

System för månadsvis avläsning av elmätare är den enskilt största investeringen för många svenska elnätföretag. I en kommande lag krävs att samtliga elmätare läses av minst en gång i månaden, för större kunder krävs till och med timvis avläsning. Nästan 5 miljoner mätare behöver förses med kommunikation för automatisk överföring av mätvärden, vilket hittills inneburit utbyte av elmätare.

Genom att utnyttja C Technologies patenterade tekniska plattform, som finns i bl.a. C Technologies scanning pennor, C-Pen, och i tillbehörskameror till mobiltelefoner, lanseras en liten behändig optisk avläsare som enkelt monteras på befintliga mekaniska mätare direkt på plats hos el-kunden. Därmed kan dagens driftsäkra mekaniska elmätare behållas under hela sin livslängd. Med den optiska avläsaren blir de både digitala och interaktivt kommunicerbara med kända kommunikationssystem. Samma typ av lösning skulle kunna tillämpas för avläsning av vatten, gas och värme.

Skyldighet gentemot kunderna

Magnus Grill, VD Öresundskraft: Den teknik och kalkyl som presenterats för oss skulle innebära att vi kan sänka våra fjärravläsningsinvesteringar med upp till 70 % där avläsaren bedöms som lämplig. Oavsett vilka investeringar ett energiföretag gör, är det i slutändan kunden som får betala. Det gäller även fjärravläsning. Det är vår skyldighet gentemot våra kunder att finna lösningar och se över kostnader. Därför ställer vi gärna upp i detta intressanta pilotförsök.

Förädlar befintliga mätare
Pelle Håkansson, chef för affärsområdet Kommunikation på Öresundskraft: C Technologies avläsare har flera intressanta egenskaper, bland annat att den är oberoende av kommunikationssystem, att den kan appliceras på befintliga mätare och leverera mätarinställning. Det svenska elmätarbeståndet utgörs till 99 % av s.k. Ferrarismätare-induktiva, mekaniska mätare. Dessa anses som världens överlägset bästa i såväl drift som noggrannhet. De snurrar på i 18 år, genomgår en revision och kan fortsätta i ytterligare 18 år osv. Vi har fullt dugliga mätare idag som installerades redan på 60-talet.
C Technologies har utöver den elnätsbaserade kommunikationslösningen också en prisvärd mobilkommunikationslösning som vi vill testa på landsbygd och i fritidshus, där kostnaderna springer iväg.


Patenterad teknik

Peter Johansson, Anoto Group, chef för forskning & utveckling inom C Technologies:

För C Technologies är steget in i mer industriella applikationer ytterligare ett bevis på styrkan i vår tekniska plattform. Den optiska avläsaren bygger på den patenterade teknik som används i C-Pen. Som teknikleverantör är vår avsikt att bevisa för industrin att det finns ett mycket konkurrenskraftigt komplement till dagens lösningar, som kräver byte av den faktiska mätaren, för automatisk avläsning av elförbrukning. Fokus ligger på den optiska avläsaren och självklart för vi dialog med på marknaden existerande kommunikationssystemsleverantörer – såväl elnätsbaserade som mobila.

Nyckelfärdiga lösningar

Christer Johansson, Anoto Group, affärsområdeschef på C Technologies: Syftet med samarbetet med Öresundskraft är dels att med hjälp av deras expertis säkerställa att de industriella kraven adresseras korrekt, dels att få till stånd en referensinstallation. Blir det volymer handlar det om hundralappar istället för tusenlappar för ett fjärravläsningspaket inkl kommunikation. Tillsammans med Nam Tai EEP, vår utvecklings- och produktionspartner sedan ett flertal år, är vår avsikt att erbjuda elindustrin nyckelfärdiga lösningar. Vår gemensamma erfarenhet av utveckling och produktion av produkter i mycket höga volymer kommer väl till pass med tanke på den potential som finns globalt inom detta område under ett antal år framåt. Liksom för våra läs- och scanningpennor – C-Pen – har vi också för avsikt licensiera vår lösning till industriella partners.

Stor potential

Karene Wong, styrelseordförande i Hong Kong-noterade Nam Tai EEP:

Precis som C Technologies ser Nam Tai EEP en stor potential på världsmarknaden. Vi är övertygade om att lagstiftningen i resten av Europa, Amerika och Asien kommer att ta samma väg med samma motiv som Sverige – energin kommer att bli en bristvara där konsumenten måste göras medveten och ta konsekvenser av sin konsumtion och miljöpåverkan. Nam Tai EEP kommer i detta pilotprojekt att ställa resurs och expertis till förfogande från utvecklingsfas till kvalitetskontroll och supply chain management.

Kontaktpersoner:

Anoto Group Öresundskraft Namtai EEP Ltd.
Christer Johansson Magnus Grill Karene Wong
+46 733 451008 +46 42 490 3010 +852 2263 1030
cjo@anoto.com magnus.grill@oresundskraft.se karene@namtai.com.hk

Peter Johansson Pelle Håkansson
+46 733 451075 +46 42 490 33 10
pjo@cpen.com pelle.hakansson@oresundskraft.se

Örjan Johansson
VD Anoto Group
+46 733 45 12 08

Öresundskraft
Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 220 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Ytterligare information finns på www.oresundskraft.se.

Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited
Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited är ett noterat på Hongkong-börsen. Företaget är en väletablerad kontraktstillverkare av elektroniska produkter med fabriker i Kina. I mätaravläsarprojektet kommer Nam Tai EEP bland annat vara involverat i produktutveckling, industrialisering, tillverkning och kvalitetskontroll.

Anoto Group AB

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. Idag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com