C-Rad AB

C-RAD PUBLICERAR PROSPEKT

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 08:46 CEST

I samband med den företrädesemission bolaget genomför under perioden 15 september- 15 oktober 2008, publiceras nu prospektet. Handlingarna har godkänts och registerats av Finansinspektionen 2008-09-08. Prospektet finns att hämta på C-RADs och Aktietorgets hemsidor.

2008-09-08

C-RAD AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Erik Hedlund,VD,
Telefon 018 - 66 69 31,
E-post erik.hedlund@c-rad.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
C-RAD Pressrelease 2008-09-09.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida C-RAD

Om C-RAD
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18 personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.