Centerpartiet

C: Reepalus utredning är ett hot mot valfriheten

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2016 09:13 CET

Nästa vecka tar regeringen emot Illmar Reepalus utredning. Den är ett hot mot såväl valfriheten som den svenska välfärden i stort. Fokus på vinster istället för kvalitet leder åt fel håll. Det skriver Centerpartiet idag på SvD Brännpunkt.

- Regeringen är på god väg att låta ideologiska skygglappar gå ut över välfärden, säger Annie Lööf.

Diskussionen om den svenska välfärden måste utgå från välfärdens kvalitet. All verksamhet, oavsett huvudman, ska hålla hög kvalitet och leverera det som elever, patienter, brukare eller anhöriga förväntar sig. Regeringen är nu på god väg att låta ett ensidigt, ideologiskt drivet, vinstfokus överskugga kvalitetsfrågan i välfärden.

- Högre kvalitetskrav, skarpare tillsyn och samma peng måste gälla alla, oavsett om man drivs offentligt, privat, kooperativt eller ideellt. På denna punkt är Centerpartiet den tydligaste motpolen till regeringen, säger Annie Lööf.

- För oss är det självklart att skattepengar ska användas så effektivt som möjligt. Privata vinster som uppkommer av låg eller undermålig kvalitet är lika orimligt som skenande kostnader och stora underskott till följd av offentliga aktörers ineffektivitet, fortsätter Annie Lööf.

Centerpartiet presenterar i dagens SvD ett flertal punkter för att öka valfriheten, skapa bättre möjlighet till jämförelse av olika verksamheter och också tydliga konsekvenser för den som inte levererar kvalitet. Det handlar bland annat om:

Valfrihet ska råda i alla kommuner. Var du bor i landet ska inte avgöra om du har möjlighet att välja eller inte. Det ska finnas en lagstadgad valfrihet inom såväl förskola och skola som sjukvård, äldreomsorg och omsorg för de med funktionsnedsättningar. Aktivt skolval ska finnas i alla kommuner.

Öppna kvalitetsredovisningar. Valfrihet kräver kunskap, kunskap kräver information. Därför vill vi se en gemensam, nationell informationsplattform för vård, skola och omsorg där det enkelt går att jämföra kvaliteten hos enskilda aktörer, både offentliga, privata och de som drivs i andra driftsformer.

Skärpta regler vid kvalitetsbrister. De skolor, vårdcentraler eller äldreboenden, oavsett huvudman, som allvarligt bortser från kvaliteten i sin verksamhet och som inte kommer tillrätta med bristerna ska fortare än idag stängas av tillståndsmyndigheter. Det handlar om att tydligt visa på vilket sätt exempelvis skolan eller vårdcentralen inte håller måttet, att tydligt kräva att åtgärder vidtas men att om man inte klarar att åtgärda bristerna inom rimlig tid så ska verksamheten stängas. Driften ska sedan kunna övertas av en utförare som kan visa att den har förutsättningarna att återgå till en hög kvalitet. För att säkerställa att elever, patienter eller äldre inte drabbas ska verksamheten tillfälligt kunna drivas av aktuell tillsynsmyndighet tills det att annan huvudman är på plats. Kraven ska vara likvärdiga oavsett ägarförhållanden.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.

http://www.svd.se/c-reepalus-forslag-ar-ett-hot-mot-valfriheten/om/vinster-i-valfarden-7GmE

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.