Centerpartiet

​C: ”Regeringen minskar investeringstakten till forskning”

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 13:50 CET

Alldeles nyligen presenterade regeringen sin forskningsproposition som ska gälla i tio år. De lyfter några välbehövliga förändringar men Centerpartiet reagerar dels på att regeringens investeringstakt är för låg, dels att de återigen ignorerar att skattenivån påverkar viljan att investera i Sverige.

Lägre investeringstakt än under Alliansens tid.

– Vi kan konstatera att regeringen har saktat ner investeringstakten, jämfört med under Alliansregeringens tid. Det i en tid då de privata investeringarna minskar. Det här är varken en bra kombination eller en bra nyhet för forskningen och Sveriges konkurrenskraft, säger Fredrik Christensson (C), talesperson högre utbildning och forskning.

Sverige behöver bli attraktivare för utländska investerare.

– Regeringen missar den faktorn som skulle få fler att vilja forskningsinvestera i Sverige, vilket är kopplat till faktorer som skattenivån och förenklade regelverk. Villkoren för att bedriva företag måste vara lika bra som i våra konkurrentländer. Skatter är ett av mest kraftfulla instrumenten för att påverka såväl entreprenörskap som näringslivsklimat. För ett svenskt forsknings- och innovationsklimat i världsklass, i en värld av omfattande global konkurrens, måste skatter vara konkurrenskraftiga, säger Fredrik Christensson.

- I mätningar och rapporter ser vi att Sverige tappar innovationskraft och behöver öka forskningskvaliteten. Regeringen behöver inse innovationspolitikens koppling till jobb och företagande, fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Hårdbeskattning av arbete och entreprenörskap är inte möjligt om Sverige i framtiden fortsatt ska vara ett innovationsland i toppen, säger Fredrik Christensson.

-Vi välkomnar ändå delarna som berör att det är stärkt fokus på kvalitet, samverkan med fler aktörer och att jämställdhetsperspektivet lyfts fram, säger Fredrik Christensson. 

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.