Centerpartiet

C: ”Regeringens plastpåsepolitik är en besvikelse”

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 16:09 CET

Idag meddelade regeringen att en ny lag för att minska användandet av plastpåsar ska införas.

Bakgrunden är att det slängs mer och mer skräp i naturen och plastpåsarna hamnar oftast i haven. Centerpartiet anser att förslaget är otillräckligt.

– Vi har istället ett konkret förslag om en skatt på plastpåsar för att minska förekomsten av plaster i våra hav, säger Kristina Yngwe.

Regeringens förslag går ut på att de företag och butiker som tillhandahåller plastpåsar måste ”informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning av dessa fördelar med andra alternativ och åtgärder för minskad förbrukning.” Det här är något som redan görs och pågår runtom i landet.

– Det är en besvikelse att regeringen väljer att lägga ett förslag som är så här urvattnat. Det krävs mycket högre ambitioner än så här om vi ska minska plastpåsarnas miljöpåverkan. I linje med vår idé om grön skatteväxling med högre kostnad för det som förorenar miljön föreslår vi att en skatt om 1,6 kronor per plastpåse av fossil råvara införs initialt. Det bör ge en kostnad per kasse på ca 4 kronor, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Av den totala mängden nedskräpande föremål i haven så utgörs den största delen av plast. Marin nedskräpning är en global utmaning. Men det är också ett problem i Sverige.

– Under våren 2016 föreslog även Naturvårdsverket att ekonomiska incitament bör användas för att minska användningen av plastpåsar. Förslaget hade sina brister men det är glädjande att fler intressenter har förslag som liknar de som Centerpartiet har presenterat. En plastpåseskatt på påsar av fossilt material är konkret och effektivt, och finns i vår budget, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.