A-COM Communication Aktiebolag

C.ROI Consulting - nytt A-Com-bolag

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 11:52 CEST

C.ROI Consulting är ett konsultbolag som arbetar med att öka uppdragsgivarnas avkastning på investeringar i kommunikationsinsatser.

C.ROI (Communications return on investments) är en avknoppning från ett av A-Coms mest framgångsrika konsultbolag, More Business Media, och bolaget har fått en flygande start.

- C.ROI har startats utifrån ett tydligt kundbehov, ett behov som handlar om att skapa verktyg och metoder för att kunna utvärdera och värdera olika former av kommunikationsinsatser, framförallt när det handlar om webbkommunikation som är vårt huvudfokus. Behovet och intresset för våra tjänster är stort och vi har genomfört pilotprojekt där vi bland annat beräknat resultatet av webbplatser. Idag arbetar vi med uppdragsgivare som Vattenfall och Wallenius Wilhelmsen, säger Ola Björemyr, VD och partner i C.ROI.

C.ROI Consulting ägs till 50 procent av A-Com och övriga delar ägs av ledningen för bolaget. C.ROI beräknar att kunna växa organiskt med sina uppdragsgivare.

- Vi har identifierat ett kundbehov och startat ett bolag utifrån detta, precis som A-Coms modell förespråkar. C.ROI bör ses mot bakgrund av det stora behov som finns när det gäller att ta fram beslutsunderlag och att utvärdera kommunikationsinsatser, säger Fredrik Sandelin, VD för A-Com.


För mer information:
Ola Björemyr, VD C.ROI Consulting KB: 08-562 668 20, 073-800 90 30
ola.bjoremyr@croi.se
Fredrik Sandelin, VD A-Com AB: 08-587 078 00
fredrik.sandelin@a-com.se


C.ROI Consulting
C.ROI är ett konsultbolag som arbetar med att öka uppdragsgivarnas avkastning på investeringar i kommunikationsinsatser, med fokus på webbkommunikation. Konsulterna inom C.ROI har en bakgrund inom kommunikation, ekonomi och affärsutveckling. C.ROIs tjänster inkluderar datainsamling, analys, rådgivning, projektledning, utbildning och verktyg. Lösningarna är indelade i två erbjudanden; C.ROI Map (Kartläggning av R.O.I.) och C.ROI Explore (Optimering av R.O.I.). Läs mer på www.croi.se

A-Com
A-Coms affärsidé är att attrahera, vässa och utveckla varumärkesdrivna specialistkompetenser i syfte att öka uppdragsgivarnas intäkter. A-Coms affärsmodell identifierar i en tidig fas talangfulla entreprenörer och utvecklar under gemensamt ägande deras specialistkompetens fram till marknadsledande koncept. A-Com är en av nordens största koncerner inom marknadskommunikation och varumärkesrelaterade tjänster. Läs mer på www.a-com.se