Centerpartiet

C: Slå ihop och förenkla anställningsstöden

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 07:21 CEST

Det finns idag ett antal olika anställningsstöd riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men få arbetsgivare känner till stöden. Centerpartiet vill förenkla och minska antalalet anställningsstöd för att fler kan ta del av dem, säger Emil Källström.

- Välfungerande anställningsstöd är viktiga verktyg för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb. Att de är enkla att förstå är en förutsättning för att arbetsgivare ska vilja använda dem, säger Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson.

- Dagens flora av anställningsstöd måste förenklas och effektiviseras. I vårbudgeten föreslår vi att instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och dagens nystartsjobb slås ihop till en utvecklad version av nystartsjobb, säger Emil Källström.

De olika anställningsstöden har även olika lönetak beroende på lönenivån. Inte sällan är det de som står längst från arbetsmarknaden, exempelvis de med ett funktionshinder, som får lägst lönetak.

- Vi föreslår att lönetaken görs enhetliga för alla anställningsstöd och sätts till 17 000 kronor per månad. Personer med en funktionsnedsättning får då högre lönetak, vilket är rimligt. De med störst behov ska få mest stöd, säger Emil Källström.

Totalt rör det sig om en besparing på 2,2 miljarder kronor 2017.

Centerpartiets förslag:

1. Slå ihop instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och dagens nystartsjobb till en utvecklad version av nystartsjobb.

  • Nystartsjobben ska fungera som idag, där man generellt får ett stöd om två arbetsgivaravgifter per månad, under lika lång tid som man varit borta från arbetsmarknaden.
  • För personer som varit arbetslösa väldigt länge och som idag redan har rätt till särskilt anställningsstöd, uppgår stödet till tre arbetsgivaravgifter per månad, under det första året.

2. Inför ett enkelt enhetligt lönetak på 17 000 kronor i månaden för alla anställningsstöd.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.