Centerpartiet

C: Teach for Sweden har potential att mildra lärarkrisen

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 13:38 CET

I eftermiddag besöker regeringen Husbygårdsskolan med Teach for Sweden. Centerpartiet tycker att det är bra att regeringen tittar på upplägget som Teach for Sweden erbjuder för att få fler att bli lärare, men anser samtidigt att regeringens satsning på detta program är otillräcklig.

– För att Teach for Sweden ska fungera fullt behöver regeringen förstå att deras budgetförslag inte är i närheten av att bidra till att lösa lärarkrisen, säger Ulrika Carlsson (C).

Ett välfungerande utbildningssystem förutsätter att det finns tillräckligt många och bra lärare, varför den tilltagande lärarbristen utgör ett stort problem för svensk skola.

– Till att börja med behöver vi få fler att välja läraryrket. Teach for Sweden har ett effektivt upplägg för att få fler att välja läraryrket och är ett program som varit framgångsrik i bland annat Storbritannien. Med den höga lärarbrist vi har idag behöver vi ta till de lösningar som finns. Finns det dessutom program som visat sig fungera väl borde vi kunna köra fullt ut. Den satsning som regeringen lägger på Teach for Sweden är försumbar och går inte att jämföra med hur andra länder arbetar med programmet, säger Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson.

Teach for Sweden är att ideellt program där högpresterande personer med examen inom matematik, naturvetenskap och liknande får möjligheten att läsa in behörigheten till lärare på kort tid för att arbeta som lärare i en utsatt skola i två år.

– Teach for Sweden har hög potential att bidra med många framgångsrika lärare genom att locka högpresterande personer med annan examen än pedagogisk att byta spår och bli lärare. Idag är dock programmet på en mycket blygsam nivå. Senaste kullen var på ca 40 personer och nästa planeras bara bli 75 personer, säger Ulrika Carlsson.

Centerpartiet satsar i sin budget tio gånger mer än regeringen på Teach for Sweden. Medlet ska användas till två delar.

– I syfte att utöka programmet och möjliggöra för fler ämnesbakgrunder att söka föreslår Centerpartiet att Teach for Sweden utökas med 30 miljoner kronor, motsvarande kostnaden för ca 300 platser. För att locka fler högpresterande personer att bli lärare avsätts även 30 miljoner kronor för att skriva av studielån för dem som genomgår Teach for Sweden. Det motsvarar 100 000 kronor i avskrivna studielån per lärare för 300 lärare årligen, säger Ulrika Carlsson.

Denna finansiering föreslås bli permanent för att möjliggöra långsiktiga investeringar i verksamheten.

– Vi är även beredda att utöka budgeten om söktrycket ökar och det faller ut väl. Teach for Sweden kommer inte att helt lösa lärarbristen, men kommer att dämpa den om det satsas rätt, avslutar Ulrika Carlsson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.