Centerpartiet

C: ”Verkningslöst med en nationell stödtelefon om man inte kommer fram”

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2016 11:13 CEST

Avslöjanden om att den nationella stödtelefonen inte varit tillgänglig under utsatt bemanningstid visar på att åtgärden inte fått en reell verkan.

Terrorarbetet behöver likväl fortskrida.

– Vi behöver återuppta samtalen om hur vi ska motverka terrorism och kan inte vänta tills utvärderingen blir klar och riskera att vi kommer in för sent, säger Johan Hedin (C).

Det har uppdagats att det finns frågetecken kring vart man slussas vidare när man ringer in och vilka som sitter och svarar i stödtelefonen. Det finns även exempel på personer som ombeds lämna sitt nummer trots anonymitetsprincipen.

– Det finns flera delar runt den nationella stödtelefonen som gjort att vi är oroliga över inriktningen på arbetet mot terrorism. Om det är så att människor inte fått den hjälp och stöd de är i behov av, behöver vi agera för att hitta andra lösningar. En nationell stödtelefon som inte får rätt förutsättningar att fungera eller som inte tar vara på inkomna samtal bidrar istället till lägre förtroende för politikens verktyg. Det kan istället få motsatta effekter som kan förvärra situationen, säger Johan Hedin (C), rättspolitisk talesperson.

Pilotverksamheten med en nationell stödtelefon för att förebygga att radikaliserade människor begår terrorbrott ska utvärderas i höst, men Centerpartiet vill redan nu sätta sig ner med Alliansen och regeringen för att diskutera nästa steg i arbetet mot terrorism.

– Rapporteringen om stödlinjens olika felsteg och förvirringen kring syftet visar på att det krävs omtag kring frågan. Regeringen har lovat en utvärdering till hösten men vi kan inte vänta så länge. Vi vill snarast utveckla den blocköverskridande överenskommelsen mot terrorism från 2015, säger Johan Hedin (C).

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.