C2SAT

C2SAT EMITTERAR KONVERTIBLER

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:32 CET

(NGM:C2ST)

Styrelsen i C2SAT holding har under styrelsebemyndigande beslutat emittera konvertibla skuldebrev. Total emissionsvolym är 12.766.250 kr och lånet löper med 10% ränta till sista december 2007. Lånen kan under löptiden konverteras till aktier av serie B till en konverteringskurs av 1,50kr. Emissionen har riktats till en mindre grupp svenska och internationella investerare. Syftet med emissionen är att säkerställa koncernens finansiering vilket huvudsakligen innebär utveckling och kommersialisering av stabiliserade antenner för marint bruk. Vid full konvertering kommer 8.510.833 aktier att kunna ges ut vilket innebär en utspädning om 5,4% baserat på nuvarande antal aktier.


För ytterligare information: kontakta Ulf Löwenhav 0701-89 89 09