C2SAT

C2SAT ERHÅLLER STRATEGISK ORDER FRÅN KINA.

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:21 CEST

C2SAT holding AB:s (publ) dotterbolag C2SAT communications AB (C2SAT) har erhållit sin första beställning från Kina avseende C2SATs 1,2 meters stabiliserade antennsystem.

Beställare är RI 23 Shanghai, ett bolag som ingår i China Electronic Technology Group
Cooporation (CETC) vilka innehar den exklusiva försäljningsrätten för Kina, Taiwan, Macao och HongKong enligt innevarande licensavtal med C2SAT communications AB.

Antennsystemet är avsett att installeras i en permanent demoutställning i Shanghai för förevisning och demonstration, i första hand för kinesiska ministerier, myndigheter, försvaret, varvs- och offshore industrin.

"Kinaleveransen förkortar tiden för att uppnå ett stark fäste på den snabbväxande kinesiska marknaden" säger VD, Tommy Sundqvist.

Leverans från C2SAT production AB i Söderhamn skall ske under maj månad.


C2SAT är världsledande inom stabiliserade antenner, VSAT (Very Small Aperture Terminal), och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system.

För ytterligare information: anmäl dig på www.c2sat.com. Under "CONTACT" finner du anmälningsformuläret.