C2SAT

C2SAT HOLDING AB:S (PUBL) DOTTERBOLAG NÅR MILSTOLPE I PRODUKTION

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:00 CET

C2SAT holding AB:s (publ) dotterbolag C2SAT communications AB (C2SAT) tillkännagav idag leveransen av den första batchen omfattande fyra stabiliserade antenner. Enheterna i pilotserien är en av huvudkomponenterna i de nyckelfärdiga helhetslösningar som skall betatestas tillsammans med slutkundens val av tjänst (telefoni/Internet/epost etc) och datornätverk (LAN/WAN/PABX/WIFI) ombord. Betatesterna kommer att utföras under avtalad sekretess med valda partners.

"Det är viktigt att betatestprogrammet får fortskrida på ett sådant sätt att C2SATs tekniska försprång bibehålls och att Business Intelligence från tredje part motverkas på samma sätt som forskning och utveckling hittills har skyddats", säger bolagets Informationschef Mats Back.

Den grundläggande konstruktionen är låst, vilket betyder att C2SATs inköpare och beredare av produktion, kan utgå ifrån att befintlig produktionslina i stora delar kommer att förbli densamma. Låsning av produkten fullt ut kan ske efter utvärdering av betatesterna och därpå följande slutgiltiga modifiering av produktionslinan.

Prognoser avseende utfallen av betatester i fält, där olika leverantörers utrustning skall samverka, är alltid förenade med kvalificerade bedömningar. Det är C2SATs bedömning att lansering av produkten skall kunna ske i slutet av 2006.

C2SAT är världsledande inom stabiliserade VSAT antenner. C2SATs stabiliserade antennsystem erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system.


För ytterligare information, kontakta mats.back@c2sat.se eller anmäl dig på www.c2sat.com. Under "CONTACT" finner du anmälningsformuläret.