C2SAT

C2SAT VINNER STRATEGISK ORDER FRÅN INDIEN

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:11 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44184

- Indisk statlig partner upphandlar C2SATs VSAT -

C2SAT holding AB:s (publ) dotterbolag C2SAT communications AB:s (C2SAT) kan idag tillkännage att en indisk partner har lagt en testorder på C2SATs 1,2 m stabiliserade Ku-band VSAT för integrering och verifiering. Härtill har ett samarbetssavtal (Memorandum of Understanding) ingåtts med partnern i november 2006.

Den indiska partnern är ett lönsamt statligt bolag med en årlig omsättning på över en miljard kronor. Partnern är väl etablerad på den nationella marknaden, bl.a. som dominerande leverantör av civila och militära satellitkommunikationssystem till den indiska staten. Samarbetsavtalet - som avser den indiska marknaden - spänner över utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning.

Fredrik Hånell, VD C2SAT säger: "Den indiska marknaden har en potential väl i paritet med den kinesiska. Jag betraktar denna strategiska order som en språngbräda in på den gigantiska indiska marknaden. Indien har allokerat enorma anslag för att på nationell nivå kontrollera det egna behovet av högteknologisk marin satellitkommunikation för handel och för att säkra det marina territoriet".

C2SATÔ är ett registrerat varumärke.

C2SAT är världsledande inom stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system.

För ytterligare information: kontakta Fredrik Hånell 0703-143167