Inova

Calmark lanserar sin första produkt

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:45 CET

Calmark, som lämnade Inovas inkubatorverksamhet vid årsskiftet, är nu redo att gå ut på marknaden med sin första produkt, Calmark Neo ™. Företaget har också stärkt både sin kassa och sin styrelse och inleder process med att hitta global marknadsföringspartner under 2011.

Calmark antogs till Inovas företagsinkubator för fyra år sedan och har under den här tiden löpande fått affärsutvecklingsstöd.

- Jag är som person väldigt självgående och det har även präglat utvecklingen av Calmark, säger företagets vd och ena grundare Mathias Karlsson. Inova har betytt olika saker för Calmark vid olika tidpunkter. Framförallt hade vi ett enormt stöd av både Inova och många andra aktörer i Värmland precis i uppstarten av vår utveckling.

I ett senare skede har Inova fungerat som ett stimulerande studsplank och en alltid närvarande samtalspartner för dem som jobbar i Calmark.

Mathias Karlsson, som disputerade vid Karolinska Institutet i Stockholm, där han fortfarande bedriver forskning, är vd för Calmark och ansvarig för den forskning som bedrivs runt Calmarks biomarkörer.

Mathias grundade Calmark tillsammans med kemiingenjören Sofia Hiort af Ornäs efter att via sin forskning ha fått en idé om att vidareutveckla användningen av en biomarkör som har varit i bruk inom medicinen över femtio år. Sofia Hiort av Ornäs arbetar i dag med företagets patentutveckling och teknisk utveckling.

- Det jag såg när jag fortsatte forska på biomarkörer efter min doktorsavhandling var möjligheten att använda den här kemiska biomarkören som ett snabbt och effektivt test för att omedelbart upptäcka risk för cellskador som orsakats av olika kristillstånd, berättar Mathias Karlsson.

Biomarkören reagerar på syrebrist i vävnader, något som är en tydlig indikation på att något kan vara riktigt illa för patienten.

Biomarkören var alltså beprövad, men hade enbart använts i icke akuta situationer och då genom analys i ett provrör som skickades till sjukhuslaboratoriet. Calmark ville ta metoden ett steg längre och paketera den på ett sätt som skulle göra den lämplig för akuta snabbtest i skarpt läge.

- På fackspråk kallas den här typen av patientnära diagnostik för ”point-of-care” och är under kraftig tillväxt.

Vid årsskiftet lämnade företaget Inova med sin första produkt i portföljen, Calmark Neo ™, som är avsedd att användas som ett standardtest för att se om nyfödda riskerar någon form av kristillstånd.

Företaget har också stärkt sin finansiella ställning inför lanseringen av Calmark Neo ™, samt rekryterat några riktigt tunga namn från den medicinska affärsvärlden till sin styrelse. Man håller också på att skaffa sig en marknadsföringspartner med global kapacitet.

- Det har varit väldigt stimulerande för oss på Inova att arbeta med Calmark, säger Inovas verksamhetsledare Britt Lööv. Företaget kom in i vår inkubator med en stark produkt, stor forskningskompetens och en stark entreprenöriell drivkraft.

- Inovas insats var viktigast i början av processen. Vi kunde bidra med rådgivning för att få de företagsmässiga strukturerna på plats och vi förmedlade nyttiga kontakter via våra nätverk. Nu ser vi ett stabilt företag gå ut på marknaden med en produkt som redan givit stor genklang både nationellt och internationellt, fortsätter Britt. Vi se fram emot fortsättningen!

Kontakt för mer information:

Mathias Karlsson, vd Calmark, tfn 070-699 49 53