Vänsterpartiet

Camilla Sköld Jansson: Rätt om arvoden

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 10:45 CET

Ekot har idag ett inslag som handlar om ersättningar till
riksdagsledamöter för olika uppdrag. Där tar man bland annat upp
regelverket kring ersättning för uppdrag i Riksbankens Jubileumsfond.

-Eftersom olika uppgifter florerar i media vill jag gå ut med de riktiga
uppgifterna, säger Camilla Sköld Jansson, riksdagsledamot (v).

De riksdagsledamöter som tar uppdrag i Riksbankens Jubileumsfond är dels
med i en beredningsgrupp, dels ordinarie eller ersättare i styrelsen.

Camilla Sköld Jansson har varit ersättare i styrelsen under förra
mandatperioden och då uppburit ett löpande arvode, som inte är kopplat
till närvaro på styrelsemötena. Åren 1998-2000 uppgick arvodet till 3 000
kronor per kvartal och från 2001 med 4 095 kronor per kvartal. Tanken
bakom det löpande arvodet är att även ersättaren ska följa
styrelsearbetet och vara beredd att gå in när den ordinarie ledamoten har
förhinder. Ersättare deltar i övrigt inte i sammanträden.

-Jag har fullföljt det som ålagts mig, säger Camilla Sköld Jansson.
Vänsterpartiets ordinarie ledamot i Riksbankens Jubileumsfond är vår
gruppledare Lars Bäckström. Han har inte vid något enda tillfälle bedömt
det som nödvändigt att kalla in ersättare.

Enligt Riksbankens Jubileumsfond har det utbetalda arvodet varit för lågt
och inte följt gällande regler.

För ytterligare information, kontakta:
Camilla Sköld Jansson, 0703-43 96 33