Nyköpings kommun

Campus Nyköping söker ny utbildning som ska minska bristen på integrationspedagoger

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 16:31 CET

Campus Nyköping ansöker hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få starta en ny utbildning till integrationspedagog.

Med anledning av de stora flyktingströmmarna råder det stor brist på personer med professionell kompetens inom området integration. Många nya HVB-hem planeras och anställningsbehovet av integrationspedagoger är stort.

- Behovet av utbildningen är mycket stort, säger riksdagsman Marco Venegas (MP). Integrationspedagoger behövs för att vi ska klara mötet med andra kulturer och det är bråttom.

Glenn Andersson är områdeschef inom division social omsorg i Nyköpings kommun:
- För tillfället behöver vi rekrytera minst tio integrationspedagoger, säger han. Samtidigt jobbar vi med att skaffa fler platser på våra HVB-hem och i familjehem.

I augusti öppnade kommunen ett nytt gruppboende och fler kommer att öppnas under hösten. Förutom att ordna boende till barnen behöver kommunen också anställa mer personal till HVB-hemmen.

Behovet är stort av integrationspedagoger i hela landet.

- " Jag gör bedömningen att Oxelösunds kommun behöver anställa ett flertal integrationspedagoger per år de kommande åren, säger Lisbeth Ivarsson Sombeck, Enhetschef HVB för ensamkommande barn. Troligen behöver Oxelösunds kommun starta ytterligare ett HVB inom kort"

Utbildningen till integrationspedagog planeras att ges på deltid och distans, vilket gör att man kan kombinera arbete med studier.

- Upplägget kommer att fungera bra, menar Björn Littmarck, rektor på Campus Nyköping och tillträdande flyktingstrateg i Nyköpings kommun. Nu håller vi tummarna för att Myndigheten för yrkeshögskolan säger ja till vår ansökan.

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelar i slutet på januari vilka Yh-utbildningar som får starta hösten 2016.

Fakta om utbildningen:

  • eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan som omfattar 225 YH-poäng vilket motsvarar 2 års studier på halvtid
  • ges på distans med sex träffar på Campus Nyköping
  • innehåller bl a följande kurser: Ensamkommande barn och ungdomar, Integrationens organisation, lagar och regler, Sverigekunskap för nyanlända, Yrkesetik och människosyn samt lia (lärande i arbete)
  • leder till yrkeshögskoleexamen:Integrationspedagog

För mer information se http://campusnykoping.se/yrkeshogskolan/kommande-utbildningar/ eller kontakta: