Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

CAN:s drogforskningspris till Anders Romelsjö

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 11:00 CEST

Anders Romelsjö tilldelas årets drogforskningspris för sina viktiga bidrag inom främst epidemiologisk alkoholforskning men även för sin forskning om effekter av förebyggande insatser och behandling. Anders Romelsjö är läkare och professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid KI och har tidigare varit professor vid SoRAD på Stockholms universitet.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priset, 25 000 kronor, utdelas vid CANs årsmöte den 28 maj 2014.

Priskommitténs motivering

Anders Romelsjö tilldelas årets drogforskningspris för sina viktiga bidrag inom främst epidemiologisk alkoholforskning men även för sin forskning om effekter av förebyggande insatser och behandling. Han har en omfattande vetenskaplig produktion med många arbeten publicerade i de viktigaste tidskrifterna inom området. Anders Romelsjö är läkare och professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid KI och har tidigare varit professor vid SoRAD på Stockholms universitet.

I sin forskning har han synliggjort alkoholproblemen i samhället och hur de tar sig uttryck i dödlighet och sjuklighet men också i sociala konsekvenser i form av nedåtgående social rörlighet. Många studier tar sin utgångspunkt i totalkonsumtionsmodellen dvs. att alkoholproblemens omfattning i befolkningen styrs av den totala mängden alkohol som dricks. Genom att visa att konsekvenserna av förändringar i totalkonsumtionen varierar i olika befolkningsgrupper, t.ex. utifrån socioekonomisk position, har han bidragit till en viktig nyansering av modellen.

Anders Romelsjö har i sin forskning också belyst både möjligheter och begränsningar i förebyggande arbete och behandling. Med sin bakgrund som distriktsläkare var han en pionjär när det gäller att lyfta betydelsen av sekundärprevention inom primärvården. Han var också en av de första med att studera frågan om behandling inte bara kan ge positiva effekter för individen, utan också för alkoholproblemen på samhällsnivå. På narkotikaområdet har hans forskning om effekter av underhållsbehandling varit betydelsefull och visat på komplexiteten i denna behandlingsform.

Anders Romelsjö har ett mycket brett internationellt kontaktnät och medverkade, tillsammans med 16 andra världsledande alkoholforskare, i den klassiska kunskapssammanställningen ”Alcohol policy and the public good” från 1994. Han har också suttit med som expert i en vetenskaplig grupp kopplad till The European Alcohol and Health Forum. Även i den nationella debatten har han varit aktiv med att föra ut sin forskning såväl i media som i populärvetenskapliga sammanhang.  


Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.