Karolinska Institutet, KI

Cancerdiagnos ökar risk för självmord och hjärtkärlsjukdom

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 08:44 CET

Män som nyligen fått diagnosen prostatacancer löper en ökad risk att begå självmord och att insjukna och dö i hjärtkärlsjukdom. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i den öppna vetenskapliga tidskriften PLoS Medicine.

– Insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom och självmord kan ses som uttryck för exceptionell psykisk stress. Studieresultaten ger en indikation om det psykiska lidande som finns i denna patientgrupp speciellt runt diagnosbeskedet, säger Katja Fall, en av forskarna bakom studien.

Studien bygger på registeruppgifter om nästan 170 000 svenska män som fått diagnosen prostatacancer mellan åren 1961 och 2004. En mycket liten andel av männen som diagnosticerades med prostatacancer begick självmord i samband med diagnosen. Risken för att begå självmord var dock åttafaldigt ökad under den första veckan och nästan trefaldigt ökad under det första året efter en diagnos, jämfört med män utan prostatacancer.

Män som fått prostatacancerdiagnos innan 1987 hade 11 gånger förhöjd risk att dö i hjärtkärlsjukdom under första veckan efter diagnosen. Under det första året efter diagnosen var risken fördubblad jämfört med män utan prostatacancer.

Efter 1987 var den kombinerade risken för sjukhusvård eller död på grund av hjärtkärlsjukdom trefaldigt ökad bland män som diagnosticerats med prostatacancer under den första veckan och lätt förhöjd under första året efter diagnosen. Orsaken till att risken var större innan 1987 är okänd, men det kan enligt forskarna bero på mindre utvecklad hjärtkärlsjukvård i kombination med att fler män diagnosticerades med längre framskriden prostatacancer och en mer laddad inställning till diagnosen.

Både risken för död i hjärtkärlsjukdom och självmord var högre bland yngre män än bland äldre. En förklaring kan vara att yngre män upplever en större potentiell förlust av olika livsaspekter än äldre män.

– Vår hypotes är att den emotionella stress som ett prostatacancerbesked innebär i sig kan leda till negativa effekter för hälsan. Detta bör uppmärksammas bland personal som bemöter det ökande antal män som årligen får diagnosen prostatacancer, säger Katja Fall.

Publikation: “Immediate Risk for Cardiovascular Events and Suicide Following a Prostate Cancer Diagnosis: Prospective Cohort Study”, Katja Fall, Fang Fang, Lorelei Mucci, Weimin Ye, Ove Andrén, Jan-Erik Johansson, Swen-Olof Andersson, Pär Sparén, Georg Klein, Meir Stampfer, Hans-Olov Adami, Unnur Valdimarsdóttir, PLoS Medicine, online 14 december 2009.

 

Läs studien: http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000197

 

Hämta pressbild: http://ki.se/pressbilder

 

 

För mer information, kontakta:

 

Katja Fall, forskare

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

Mobil: 0709-221974

E-post: Katja.Fall@ki.se

 

Unnur Valdimarsdóttir, forskare

Islands universitet (under arbetet med studien verksam vid MEB, Karolinska Institutet)

Mobil: +354 694 8388

E-post Unnurav@hi.is

 

Katarina Sternudd, pressekreterare

Tel: 08-524 838 95

E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning och forskning bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se