Immunovia AB

Cancerdiagnostikbolaget Immunovia slutför framgångsrik kapitalanskaffning i en övertecknad nyemission om 43 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:23 CEST


Immunovia AB, ett molekylärdiagnostikbolag baserat på en banbrytande teknologi som möjliggör tidig diagnostik av komplexa sjukdomar såsom cancer, där det idag helt saknas kliniskt fungerande lösningar, tillkännager slutförandet av en kapitalanskaffning i en övertecknad nyemission om 43 miljoner kronor.

Immunovia AB är ett svenskt bolag som har utvecklat vad som kan bli världens första robusta test för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer, som är den fjärde mest dödliga cancerformen.  Av de patienter som diagnostiseras med denna cancerform överlever endast 3-4 % efter 5 år. Huvudproblemet är att det idag inte finns någon tillfredställande teknologi på marknaden för att tidigt upptäcka cancern.

Enligt WHO är en tidig diagnos det absolut bästa sättet att förbättra överlevnadschanserna för en cancerpatient och den 21 december 2013 undertecknade USA:s president Barak Obama en ny federal lag som kräver av landets samordningsmyndighet för cancerforskning och cancerbekämpning, The National Cancer Institute, att satsa på utveckling av tidiga detektionsmetoder för de mest dödliga cancerformerna. Den nya lagen som går under namnet Recalcitrant Cancer Research Act tar särskilt sikte på bukspottkörtelcancer.

Immunovias teknologi kan möjliggöra upptäckt av bukspottkörtelcancer innan patienten känner av symptom. Genom tidig diagnos kan många fler patienter opereras. Detta innebär att den procentuella andelen av patienter som överlever 5-årsdagen efter konstaterad cancer skulle kunna öka från 3-4 % idag till över 50 %.

Immunovias plattform för cancerdiagnostik är utvecklad utifrån mångårig forskning av ett av Sveriges internationellt sett mest välrenommerade forskarteam inom tillämpad immunologi. Forskningen har letts av prof. Carl Borrebaeck som har publicerat över 300 artiklar i ansedda tidskrifter. Prof. Carl Borrebaeck som även är vice rektor med innovationsansvar, på Lunds universitet, skapade år 2006, tillsammans med toppforskare vid Lunds Universitet, CREATE Health, ett translationellt cancercenter som hittills har erhållit mer än 25 miljoner USD i riktat forskningsstöd. År 2012 belönades han med en av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) guldmedaljer för ”hans grundläggande och banbrytande forskning inom tillämpad immunologi” samt ”hans stora entreprenörskap”.

Mats Grahn, vd för Immunovia AB, kommenterar:

”Immunovias test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer kan radikalt förbättra överlevnadschanserna för de patienter som drabbas. De grupper, som av ärftliga eller andra skäl, har förhöjd risk att få bukspottkörtelcancer kan med Immunovias test regelbundet undersökas med ett enkelt blodprov och därmed upptäcka cancern då den är möjlig att behandla . Med den nu genomförda kapitalanskaffningen kan Immunovia expandera organisationen och accelerera det planerade program som leder till marknadsintroduktion”

Vator Securities AB har agerat finansiell rådgivare vid kapitalanskaffningen.

För mer information vänligen kontakta

Mats Grahn, VD Immunovia AB

Tel: +46 705320230

E-post: mats.grahn@immunovia.seOm Immunovia AB

Immunovia AB är ett helsvenskt privatägt molekylärdiagnostikbolag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och leverera diagnostiska tester för olösta kliniska problem. Immunovias tester baseras på en banbrytande teknologi med vilken man kan detektera mönster av proteiner i blodet som tillsammans utgör ett unikt ”fingeravtryck” av en sjukdom. Eftersom immunsystemet är det första att reagera på sjukdom kan man på detta sätt åstadkomma tidig diagnostik av komplexa sjukdomar såsom cancer. Tidig diagnostik är en nyckel till kraftigt förbättrad effekt av den behandling som sjukdomen kräver.  Immunovia är grundat av forskare vid CREATE Health, ett translationellt cancer vid Lund Universitet och har huvudkontor och laboratorier vid Medicon Village i Lund.