Cancerfonden

Cancerfonden delar ut 300 miljoner kronor 2007

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:37 CET

Cancerfondens forskningsnämnd beslutade igår att finansiera 420 forsknings­projekt med 267 miljoner kronor under 2007. Projekten omfattar såväl experimentell som klinisk forskning och vårdforskning. Totalt kommer Cancerfonden att dela ut drygt 300 miljoner kronor till projekt, cancer­forskar­tjänster och stipendier med mera under 2007.

Under året har Cancerfonden fått in 455 projektansökningar och av dem beviljades 179. Dessutom får 241 tidigare beviljade forskningsprojekt fortsatt stöd. Totalt kommer Cancerfonden att finansiera 420 forskningsprojekt under 2007.

– Att svensk cancerforskning håller hög internationell standard kan vi konstatera i årets ansökningar. Tack vare privatpersoners och företags givmildhet kan Cancerfonden finansiera en rad framgångsrika projekt, säger professor Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Men vi skulle vilja ge de bästa projekten ett ännu större ekonomiskt bidrag för att tillvarata projektens potential och kraft fullt ut. Likaså skulle vi vilja ge större och fler etableringsbidrag till yngre forskare i framtiden. Därför har Cancerfonden som mål för framtiden att få in 400 miljoner kronor om året, avslutar Bengt Westermark.

Cancerfonden är huvudfinansiär av svensk cancerforskning och har inga statliga bidrag, utan är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner och företag för sin verksamhet. Genom att ge ekonomiskt stöd till forsknings- och vårdutvecklingsprojekt bidrar Cancerfonden till att bekämpa cancer och förbättra vården för cancerpatienterna.

Regional fördelning av cancerforskningsprojekten under 2007:
Stockholm: 122 miljoner kronor

Lund: 44 miljoner kronor
Uppsala: 44 miljoner kronor
Göteborg: 28 miljoner kronor
Umeå: 19 miljoner kronor
Linköping: 8,5 miljoner kronor
Örebro: 1,3 miljoner kronor

Läs mer om beviljade projekt på: cancerfonden.se/fov


Pressinformation
För mer information kontakta:

Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Tel 018-611 38 21, 0708-18 18 44 eller e-post bengt.westermark@cancerfonden.se

Marie Hammargren, kommunikationschef Cancerfonden
Tel 08-677 10 37, 0768-14 74 37 eller e-post marie.hammargren@cancerfonden.se