Göteborgs universitet

Cancerfonden stödjer forskning om DNA-skador

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 10:56 CET

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att ge totalt 28 miljoner till olika forskningsprojekt i Göteborg. En av dem som beviljats anslag är docent Ola Hammarsten vid Sahlgrenska akademin som studerar hur DNA-skador repareras.

DNA, som finns i alla kroppens celler, fungerar som en databas och lagrar information om hur cellerna ska fungera. Många cancermediciner liksom strålterapi skadar cancercellernas DNA vilket gör att de dör. Tyvärr skadas även normala cellers DNA och orsakar svåra biverkningar. Det är därför svårt att beräkna rätt dos medicin till varje patient.
– Jag hoppas att min forskning ska kunna bidra till att skräddarsy doseringar så att rätt mängd DNA-skada bildas i varje patient, säger Ola Hammarsten, docent i klinisk kemi vid Sahlgrenska akademin.
Cancerfonden skjuter till 800 000 kronor till forskningsprojektet. Genom att studera hur DNA-skador repareras hoppas Ola Hammarsten och hans kollegor skapa möjligheter för bättre behandling av cancer.

Under året har Cancerfonden fått in totalt 455 projektansökningar och av dem beviljades 179. Dessutom får 241 tidigare beviljade forskningsprojekt fortsatt stöd. Totalt kommer Cancerfonden att finansiera 420 forskningsprojekt under 2007.

– Att svensk cancerforskning håller hög internationell standard kan vi konstatera i årets ansökningar. Tack vare privatpersoners och företags givmildhet kan Cancerfonden finansiera en rad framgångsrika projekt, säger professor Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

För mer information kontakta:
Docent Ola Hammarsten, telefon 031-342 15 61, 073-320 08 34, e-post ola.hammarsten@clinchem.gu.se

Läs mer om beviljade projekt på cancerfondens hemsida.

Elin Lindström Claessen
031-773 38 69, 070-829 43 03