Toxpoint Tony Kronevi

Cancerframkallande ämnen i vår närmiljö skördar många offer – men ”experterna” blundar

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 08:36 CEST

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör varje år 13 miljoner människor i onödan. Även i Sverige skördar miljöriskerna tusentals onödiga dödsoffer varje år. På vissa håll kan mer än en tredjedel av sjukdomsfallen förhindras med miljöåtgärder. I 23 länder är mer än vart tionde dödsfall knutet till två riskfaktorer: förorenat vatten som förvärras av dålig sanitet och hygien, och dålig inomhusluft.

I Finland har man följt upp boende från Kvarnbäcken, ett bostadsområde som fick rivas pga föroreningar i marken. Statistiken visar tydligt hur cancerfallen är högre än i andra bostadsområden i närheten.

”De ”experter” som i dag går i byggbolagens koppel, ser (läs: medger) aldrig några samband mellan bostäderna och de folk som blivit sjuka i dem”, säger han. Därför är och kommer Kronevi alltid att vara oberoende och bara ställa upp för privatpersoner.

”De är de ”experter” man lyssnat på till dags dato, som bäddat för den situation vi har i dag, fortsätter Tony Kronevi. ”Om man inte tar in oberoende, erfarna specialister istället, så kan ingen förändring ske.”

Två av de ”experter” som sitter i flera av bygg- och fastighetsbolagens arbetsgrupper om inomhusmiljö, eller i studier som är finansierade av dem, Kjell Andersson och Göran Stridh på Yrkesmedicinska kliniken i Örebro, har i flera fall vittnat om att det inte funnits några problem med inomhusluften till bygg- och fastighetsbolagens fördel. Tidens tand har dock tuggat fram sanningen, som med Åkarps skolan, polishuset i Kalmar, Moderna Muséet m.fl. Och i alla dessa har nu bevisligen sjukdomar uppstått pga den dåliga inomhusmiljön och cancerfallen är högre än i liknande byggnader med normal inomhusmiljö.

I Åkarpskolan t.x. gjorde Kjell Andersson en skriftlig enkät, den s.k. Örebroenkäten, före saneringen och kunde då konstatera att problemen var helt jämförbara med en skola i Nora, som inte hade några problem, varför det inte var nödvändigt att sanera skolan.

Epidemiologiska studier visar idag att antalet cancerfall med dödlig utgång och övriga sjukdomar är klart överrepresenterade.

Eller ta fallet med Gåshaga Brygga. Enligt “experterna” Andersson och Stridh, fanns det inget i mätningarna som kunde tyda på att de boendes besvär kom från bostäderna. I ett liknande fall i Finland – Kvarnbäcken – hade man också byggt på förorenad mark. I ingen av inomhusmätningarna i Kvarnbäcken kunde man påvisa hälsofarliga ämnen över riktvärden. Däremot - precis som på Gåshaga Brygga – starkt cancerframkallande ämnen i marken under bostäderna. I Kvarnbäcken är husen rivna i dag. På Gåshaga Brygga står de kvar.

De som bodde i bostäderna, följs upp kontinuerligt och har i dag kraftigt ökad frekvens av kroniska sjukdomar och cancer - av alla cancersorter (Se diagram ovan)

Men på Gåshaga Brygga bor de boende kvar lugnade av NCCs “experter” Kjell Andersson och Göran Stridh.

“När vi skulle ge ut boken år 2000 ”Byggande med kunskap och moral” stoppades den av Kjell Andersson. Han ansåg att det inte fanns vetenskaplig grund för att påstå att man kunde få cancer av kemiska ämnen i sin närmiljö”, berättar Tony Kronevi. ”Tyvärr, har verkligheten och de ökande cancersiffrorna bevisat motsatsen. ”Min artikel i boken har nu också bekräftats av en studie som är gjord i Grekland, ” Muscle and neuronal nicotinic acetylcholine receptors” av ett forskarteam bestående av forskare från Patras University och Hellenic Pasteur Institute, i Aten”.

”Jag upprepar därför”, säger Kronevi, ”skall vi få ner cancerfallen i Sverige så måste obundna, erfarna cancerforskare och andra specialister delta i regeringens utredning. Annars kommer denna trend aldrig att brytas.”