Hassela Helpline

Cannabis i den fria marknadspolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 08:00 CET

Moment 22

Samtidigt som den medicinska, psykiska och neurologiska vetenskapen fastställer att och hur de drygt 60 olika cannabinoiderna i cannabis försämrar alla de kognitiva funktionerna i hjärnan sprider sig den liberala inställningen till cannabis bland både ungdomar och vuxna. Hur är detta möjligt? Vem vill medvetet skada ungdomar och se dem förlora kanske flera år av sitt liv?

Vem kan med berått mod förespråka att den fria marknadsekonomin ska få fritt fram att marknadsföra och sälja cannabis samtidigt som en undersökning i The British Journal of Psychiatry 2011 visar att cannabis hindrar den neurologiska omstruktureringen av tonårshjärnan till vuxenhjärna? Att man stannar av och utvecklas sämre som individ. Till detta ska läggas att vi sedan tidigare vet att snittåldern för cannabisdebuten för en missbrukare är 14,5 år, i Sverige, där cannabis är en illegal drog.

Vem kan mot bakgrund av detta ha intresse av att legalisera cannabis?

Vi har idag ett samhälle som definieras av det som kallas arbetslinjen och utanförskap. Budskapet är tydligt; Om jag inte arbetar är jag utanför. Samma samhälle har skapat en situation där 25% av ungdomarna är arbetslösa. De som är intresserade av stabilitet, god tillgång på billig arbetskraft och nöjda väljare har kanske börjat oroa sig. De har kanske sett tecknen på att de unga idag snart inte kommer nöja sig med detta utan med allt större kraft kräver sin rättmätiga plats i samhället. Pantrarna i Göteborg är bara ett exempel.

Kan det vara så att dessa personer, kanske utan att säga eller skriva det högt, har börjat känna att det skulle vara bekvämare att ha en del av dessa unga lagom loja och oföretagsamma, och samtidigt kunna tjäna pengar på det; Tillverkning, försäljning och distribution till ett värde av 3 miljarder kronor, i Sverige. I USA uppskattas det till 800 miljarder kronor. Det blir en hel del pengar till både näringslivet och statskassan. För de där forskarna har ju sagt att det inte skadar permanent, bara medan man röker, så då skadar vi ju inte de unga. Vi bara hjälper dem igenom en svår fas i deras liv.

Är detta anledningen till att ägare, finansiärer, redaktörer och producenter i allt större omfattning okritiskt släpper fram och producerar media och underhållning som förespråkar en liberal attityd till cannabis? Är detta anledningen till att omröstningarna i Colorado och Washington med hjälp av resursstarka lobbygrupper röstade för att legalisera cannabis?

En indikation är den rapport som The UK Drug Policy Commission efter sex års utredning släppte förra året i England. Den rekommenderar att cannabis legaliseras. Ett av de vanligaste ämnena i rapporten är "cost-effective", det vanligaste är ”cost”. I de få avsnitt som, ytterst rudimentärt, ägnas åt hur cannabis påverkar hjärnan, kognitiva funktioner eller beteende framförs samtidigt balanserande argument om positiva effekter. Tittar man lite närmare på The UK Drug Policy Commission visar det sig att det är en privat stiftelse som startades och finansieras av The Fairbairn Foundation för, ja just det, sex år sedan. The Fairbairn Foundation är en privat fond med stora resurser som har till syfte att verka för en positiv ekonomisk utveckling i England.

Nej, så otäckt kan det väl ändå inte vara. De vet ju att ungdomars användning av cannabis fördubblades då Portugal avkriminaliserade droger 2001 och att tre gånger så stor andel av ungdomar provat cannabis i Holland som i Sverige. Det måste vara ett hjärnspöke. Dags att sätta på Weeds.

Fredrik Eklöf, ordf Förbundet Hassela

Sofia Möller, ordf Hassela Helpline

Susanne Johansson, stf verksamhetschef Hassela Helpline

Daniel Diaz, processansvarig för Hassela Movement

Otto Linander, jouransvarig på Hassela Helpline


Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 och www.hasselahelpline.se

info@hasselahelpline.se.