Statens folkhälsoinstitut

Cannabis vanligare bland barn till högutbildade

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 16:15 CET

En av fyra elever till högutbildade föräldrar har någon gång provat cannabis. Det är fler än i gruppen ungdomar med lågutbildade föräldrar, där en av fem har provat. Det visar en ny undersökning som Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra bland elever på sex skånska gymnasieskolor.

– Vi vet sedan tidigare att elever till högutbildade föräldrar är underrepresenterade när det gäller rökning och alkohol. Men för cannabis ser bilden annorlunda ut. Ungdomar till högutbildade föräldrar tycks ha en mer tillåtande attityd till cannabis. Varför det är så vet vi faktiskt inte, säger Lisen Sylwan, informationssamordnare på Statens folkhälsoinstitut.

Undersökningen visar även på skillnader mellan de två grupperna när det gäller kunskap om hasch och marijuana. Endast en tredjedel av eleverna till högutbildade föräldrar vet till exempel att man kan bli av med sitt körkortstillstånd om man upptäcks med eller använder cannabis. Bland elever till lågutbildade föräldrar känner över hälften, 53 procent, till det.

Överlag är okunskapen stor om de skador som hasch och marijuana kan orsaka. Nästan hälften känner inte till att den som regelbundet använder cannabis riskerar skador som gör att man bland annat får svårare att hitta ord, förklara saker och förstå instruktioner och minnas dem.

– Ny forskning visar att cannabis leder till allvarligare skador än man tidigare trott och att skadorna kan bli bestående. Genom att röka hasch eller marijuana under tonåren riskerar man att hjärnan inte utvecklas till en vuxen persons hjärna, säger Lisen Sylwan.

Undersökningen har genomförts på fyra gymnasieskolor i Kristianstad och två i Malmö där över 600 elever i årskurs 1-3 deltog. De fick bland annat svara på frågor om de testat cannabis, om de har kompisar som gjort det och om de känner till de skador cannabis orsakar.

Under hösten gör tio skånska kommuner gemensam sak i kampen mot cannabis bland ungdomar genom projektet ”Testa dina gränser”. Projektet syftar till att öka kunskapen om de skador som cannabis kan orsaka och få färre ungdomar att prova. Testa dina gränser drivs av de tio kommunerna i samarbete med Statens folkhälsoinstitut, Länsstyrelsen i Skåne län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

För mer information:
En sammanfattning av undersökningen finns tillgänglig på www.fhi.se

För ytterligare information:
Lisen Sylwan, informationssamordnare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 21