Hassela Helpline

Cannabispicknick i gröngräset - Hassela Solidaritet hoppas på regn!

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 16:55 CEST

 

Drogliberala bjuder in till debatt om legaliseringen av cannabis och en mindre hård narkotikapolitik genom sin smokefest som anordnas i helgen. Hassela Solidaritet tar mer än gärna diskussionen om vikten av en restriktiv narkotikapolitik.

Idag anordnas en "smokefest" i Stockholm i syfte att starta en debatt kring legalisering av cannabis och andra "lättare" droger. Under Smokefesten uppmanas deltagarna att ta med sig och bruka en typ av cannabisliknande preparat som inte är narkotikaklassade, men ger liknande effekter som cannabis.

- Vi i Hassela Solidaritet reagerar starkt emot detta, säger Cilla Dahl-Andersson, förbundsorförande för Hassela Solidaritet. Det är allmänt känt att cannabis har en rad mycket skadliga bieffekter, tvärtemot vad drogliberalerna säger, fortsätter hon.

Hasselarörelsen har i närmare trettio års tid fört en hård kamp mot drogernas inflytande i samhället. Många års förebyggande och behandlande arbete har gett stor kunskap och erfarenhet inom rörelsen av de skadliga effekter som olika droger har, både för individen och ur ett samhälleligt perspektiv, berättar Dahl-Andersson.

- Vi som driver en telefonjour om ungdomar i riskzonen för drogmissbruk och kriminalitet och dagligen talar med oroliga föräldrar och anhöriga vet hur stora problem droger för med sig, säger Fredrik Eklöf, projektledare för Hassela Solidaritets telefonjour Hassela Helpline.

Detta är en av Hassela Solidaritets hjärtefrågor och hela rörelsen ställer sig öppen för att ta diskussionen som ett led i den fortsatta kampen för ett narkotikafritt samhälle och ungdomars rätt till en trygg uppväxt.

För mer information, kontakta:

Cilla Dahl-Andersson, förbundsordförande Hassela Solidaritet, 08-720 86 01, cilla.dahl-andersson@hasselasolidaritet.se

Eller

Fredrik Eklöf, projektledare Hassela Helpline, 0708-85 91 71, fredrik.eklof@hasselahelpline.se

Fakta: Hassela är en rörelse som arbetar för att minska ungdomars utanförskap genom förebyggande arbete på skolor, behandlande arbete på kollektiv, HVB-hem och öppenvårdsprogram samt genom politisk opinionsbildning. Sedan 2005 driver man Hassela Helpline, en mångspråkig telefonjour för vuxna och unga som är oroliga för någon ung människa i deras närhet. Samtalen kan handla om allt från skolk till missbruk. Jouren kan ta emot samtal på bl.a. svenska, engelska, spanska, persiska, kroatiska, serbiska, bosniska, makedonska och arabiska.

Jouren nås på 0200-220 555 och på www.hasselahelpline.se.