Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

CANs drogforskningspris till Fred Nyberg

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2011 10:00 CEST

Professor Fred Nyberg, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet, har i dag tilldelats 2011 års drogforskningspris. Priset delas ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Av motiveringen framgår att Fred Nyberg under flera decennier lämnat viktiga bidrag till den biologiska beroendeforskningen, med fokus på neurobiologiska processer som styr beroendeutvecklingen. Han har bland annat studerat hur opiatsystemet och olika neuropeptider, inklusive bakomliggande genetik, är relaterat till drogberoende.

Uppmärksammad forskning om anabola androgena steroider
Under 1990-talet uppmärksammade Fred Nyberg bristen på vetenskaplig kunskap om anabola androgena steroiders verkningsmekanismer i hjärnan. Hans forskning har bidragit till att vi idag vet betydligt mer om steroiders komplexa inverkan på hjärnans nervsystem, beteende och den psykiska hälsan. Hans forskning har också visat att steroidanvändning kan bidra till missbruk av andra beroendeframkallande droger.

– Fred Nyberg har givit oss viktig ny kunskap och med sitt starka samhällsengagemang även bidragit till att den används, säger priskommitténs ordförande Kerstin Wigzell.

Priset delas ut vid CANs årsmöte som äger rum i ABF-huset i Stockholm den 18 maj:
13.00 Systembolagets chef Magdalena Gerger talar om Systembolagets roll i svensk alkoholpolitik
13.45 Prisutdelning

Journalister som önskar vara med vid prisutdelningen kan anmäla sig till anna.liedbergius@can.se, 070-100 19 33.

Bakgrund

CAN delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priset, 25 000 kr, utdelas av en priskommitté på fem personer.


Kontaktpersoner:

Priskommitténs ordförande Kerstin Wigzell, 070-823 82 11
Professor Fred Nyberg, 0708-17 41 66

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.