Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

CANs drogforskningspris till Peter Allebeck

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 14:00 CEST

Peter Allebeck, läkare och professor i socialmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, har i dag tilldelats 2012 års drogforskningspris. Priset delas ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Av motiveringen framgår att Peter Allebeck, genom mycket uppmärksammade longitudinella studier starkt har bidragit till ökad kunskap om effekterna av alkohol och narkotika på liv och hälsa.

Allebeck initierade på 1980-talet de välkända värnpliktsstudierna. I dessa har en årskull värnpliktiga födda i början av 1950-talet kunnat följas genom olika slags register, från mönstringstillfället tills de nu är i 60-årsåldern. Särskilt sambandet mellan cannabis och schizofreni har spelat och spelar en betydande roll i den offentliga debatten om cannabis. Även studierna om sambandet mellan alkoholkonsumtion och våldsam död bland unga män har rönt stor uppmärksamhet och har påverkat såväl den vetenskapliga som den politiska debatten om alkoholens skyddande och skadliga effekter.

Utöver värnpliktsstudierna har Allebeck under åren publicerat studier inom ett stort antal områden inom alkohol- och narkotikaområdet, där effekter av en rad olika sociala faktorer för problemutveckling har belysts. Han har också utvecklat ett starkt internationellt forskningssamarbete, dels inom Europa, dels i flera utvecklingsländer.

Peter Allebeck har vid sidan av sin omfattande vetenskapliga produktion också varit mycket aktiv i samhällsdebatten. Genom att aktivt föra ut sina forskningsresultat har han bidragit till att överbrygga klyftor mellan teori och praktik inom alkohol- och narkotikaområdet, men också mellan forskning och politik. 

Kontaktpersoner:
Sven Andréasson, priskommittén, 070-164 3505
Peter Allebeck, pristagare, 08-52480172 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.