Capee Group AB

Capee Group får ny kund i SCA Packaging Obbola

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:47 CEST

Begränsade ekonomiska resurser hos företagen till följd av lågkonjunkturen ställer krav på säkra investeringar med stor potential för ekonomiska vinster. Cleantechföretaget Capee Group säljer sin problemlösningsmjukvara Capee Action Station till SCA Packaging Obbola.

Innovationsföretaget Capee Group utvecklar och säljer ett visualiseringsverktyg som används för att radikalt korta tiden för lösning av driftproblem. På SCA Packaging Obbola kommer man att använda Capee Action Station för att försöka komma till rätta med den inom massa- och pappersindustrin kostsamma och samtidigt svårlösta problematiken med kappatalsvariationer.

- Just nu har vi väldigt begränsat med resurser, men i Capee Action Station ser vi en stor potential för ekonomiska vinster. Det har naturligtvis varit en avgörande faktor för vårt köp. Att finna alla processparametrar som inverkar på en specifik processfråga som kappatalsvariationen, och att sedan bena ut exakt i vilken grad var och en av dessa påverkar, är ett oerhört komplext problem att lösa. Nu tar vi hjälp av Capees mjukvara, säger Tomas Nilsson, produktionschef på SCA Packaging Obbola.

Att exempelvis kunna minska energiåtgång och kemikalieförbrukning inom industrin är nödvändigt inför framtiden. Genom effektiv driftstyrning och snabb problemlösning kan tiden med ogynnsam drift minimeras och minskade kassationer blir en direkt följd. Trots lågkonjunktur väljer svensk industri därför att investera i cleantech och Capee Action Station.

- Vi ser fram emot att samarbeta med SCA Packaging Obbola och att få bidra till att de blir ännu mer effektiva i sin drift, säger Peter Nilsson, VD för Capee Group.

Göteborg 15 april 2009

Capee Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nilsson, VD Capee Group AB, tfn 0708-53 28 80

www.capeegroup.com


Mer fakta om Capee Action Station

Capee Action Station är en ny mjukvara för processindustrin som kortar tiden från problem till lösning radikalt. Capee Action Station används dagligen i kontrollrummen hos flera stora processindustrier inom pappers-, massa- och stålbranschen.

Grunden i Capee Action Station är för användaren kända styrsystembilder och grafer. Dessa visualiseras tillsammans med loggad data på ett helt nytt sätt så att användaren mycket lätt finner orsaker till och lösningsförslag på aktuella driftproblem.

Genom att kombinera fakta om tidigare körsätt med ingenjörernas och operatörernas gemensamma praktiska drifterfarenheter uppnår man snabb, säker och väl underbyggd problemlösning.

Mer om Capee Group

Capee Group AB är ett innovationsföretag inom cleantech. Capee Group säljer ett egenutvecklat visualiseringsverktyg för radikalt snabbare problemlösning inom all processindustri. Företaget etablerades på marknaden 2006. Bolaget är startat tillsammans med Chalmers Innovation.

Mer om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation har sedan 1999 utvecklat över 80 teknikbaserade tillväxtföretag och startar kontinuerligt 8-10 nya företag varje år. Dessa bolag har gemensamt attraherat över 800 miljoner kronor.