Capee Group AB

Capee Group gör ny affär när Billerud Skärblacka vill effektivisera driften

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:22 CEST

Billerud Skärblacka lägger en ny order till Capee Group efter att framgångsrikt ha testkört problemlösningsmjukvaran Capee Action Station. Investeringen är en fokuserad satsning för att med hjälp av ny teknik effektivisera driften och säkerställa ekonomiska vinster.

Innovationsföretaget Capee Group utvecklar och säljer en problemlösningsmjukvara för driftoperatörer och ingenjörer inom processindustrin. Genom en helt ny visualiseringsteknik kan tiden för lösning av driftproblem kortas radikalt. Billerud Skärblacka tar nu hjälp av Capee Action Station för att lösa driftproblem direkt i manöverrummet.

Driftstörningar inom processindustrin är oerhört kostsamma. Det innebär att tid är en nyckelfaktor när man vill effektivisera driften. Hur snabbt man kan finna orsaker till störningar och återgå till full driftkapacitet är avgörande för kraftfull kostnadsminimering.

- På Billerud Skärblacka har pilotinstallationen varit en framgång. Nu siktar man på att ordentligt korta tiden från överskridande av riktvärde till lösning av problem, genom målmedveten användning av Capee Action Station i den dagliga driften, säger Capee Groups VD Peter Nilsson.

I Capee Action Station ingår den patentsökta Orsaksfinnaren, med vilken operatörer och ingenjörer själva kan arbeta aktivt med problemlösning. Programmet förser användaren med listor och grafer som visar troliga orsaker till driftstörningar och ineffektiva körsätt. Genom att snabbt kunna ställa om produktionen och finna de mest effektiva körsätten sparar man miljön och miljoner samtidigt. Energiförbrukning såväl som kemikaliekonsumtion kan minskas stort när driften snabbt kan anpassas efter nya förutsättningar.

- Capee Group är ett cleantech-företag. Vi hjälper processindustrin att minska sin användning av energi och kemikalier och minska sina utsläpp av CO2, NOx och andra miljöfarliga ämnen, konstaterar Peter Nilsson, VD för Capee Group.

Göteborg 28 april 2009

Capee Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nilsson, VD Capee Group AB, tfn 0708-53 28 80

www.capeegroup.com


Mer fakta om Capee Action Station

Capee Action Station är en ny mjukvara för processindustrin som kortar tiden från problem till lösning radikalt. Capee Action Station används dagligen i kontrollrummen hos flera stora processindustrier inom pappers-, massa- och stålbranschen.

Grunden i Capee Action Station är för användaren kända styrsystembilder och grafer. Dessa visualiseras tillsammans med loggad data på ett helt nytt sätt så att användaren mycket lätt finner orsaker till och lösningsförslag på aktuella driftproblem.

Genom att kombinera fakta om tidigare körsätt med ingenjörernas och operatörernas gemensamma praktiska drifterfarenheter uppnår man snabb, säker och väl underbyggd problemlösning.

Mer om Capee Group

Capee Group AB är ett innovationsföretag inom cleantech. Capee Group säljer ett egenutvecklat visualiseringsverktyg för radikalt snabbare problemlösning inom all processindustri. Företaget etablerades på marknaden 2006. Bolaget är startat tillsammans med Chalmers Innovation.

Mer om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation har sedan 1999 utvecklat över 80 teknikbaserade tillväxtföretag och startar kontinuerligt 8-10 nya företag varje år. Dessa bolag har gemensamt attraherat över 800 miljoner kronor.