Caperio

CAPERIO FÖRVÄRVAR ASTERIO AB

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 14:00 CEST

Caperio Holding förvärvar Asterio AB som är specialister på Systems Management lösningar och beställningsportaler. Från och med den 3 september ingår Asterio i Caperiokoncernen.

Genom detta förvärv får företaget in ytterligare ett specialistkonsultområde med fokus på utredningar och implementation av Systems Management lösningar samt centralisering och virtualisering av klientdatorer.

– Genom detta förvärv tar vi ett större grepp och stärker vårt erbjudande inom området ”Managerad IT-arbetsplats”. Med den spetskompetens som Asterio besitter sätter vi grunden för vad som kommer bli ett av Caperios största fokusområden dom närmsta åren, säger Johan Söderström, operativ chef på Caperio.

Asterio är specialister på Systems Management lösningar och beställningsportaler s.k. ”Self Service Portal” med erfarenhet sedan 90-talet. Fokus är att få kunderna att använda verktygen för att stödja sin organisation och dess processer samt att kunna leverera en tjänst med hög kvalitet. Asterio har kunder primärt inom Enterprise segmentet.

– Detta känns oerhört stimulerande. Nu kan vi lyfta in Asterios kompetens i ett större sammanhang och tillsammans med Caperio skapa betydande skillnad för våra, och Caperios kunder, säger Hans Grünewald, VD på Asterio AB.

– Som vanligt på Caperio ser vi till att knyta till oss företag som delar våra värderingar. Och genom förvärvet av Asterio förstärker Caperio sin konkurrenskraft, lönsamhet och höjer mervärdet till kunderna främst inom Arbetsplatstjänster, avslutar Johan Söderström.

OM FÖRVÄRVET:
Styrelsen för Caperio Holding AB (publ), har med stöd av årsstämmans bemyndigande den den 8 juni 2012, tecknat avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i Asterio AB. Caperio förvärvar Asterio genom en köpeskilling om 1,7 MSEK kontant samt en apportemission av 60 000 nyemitterade aktier i Caperio.

OM ASTERIO AB:
Asterio AB grundades 2005 i Stockholm och omsätter 12,6 MSEK med ett rörelseresultat om 0,5 MSEK (2011). Bolaget har 5 anställda.

Kort om Caperio: Vi erbjuder IT-lösningar inom sju områden; Klient & Logistik, Utskrift & Dokument, Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet, Telefoni, Licens och Finans. Inom varje område identifierar vi ett nuläge och implementerar lösningar som skapar proaktivitet och underlättar för dig som ansvarig och för dina medarbetare. Före, under och efter ett projekt eller en implementation finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas. 2011 omsatte Caperiokoncernen ca 700 MSEK. Moderbolaget Caperio Holding AB är noterat på First North.